Show simple item record

dc.contributor.authorTartu, Merike
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.contributor.otherValk, Anne, juhendaja
dc.contributor.otherTõnise, Helen, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2019-05-31T10:53:30Z
dc.date.available2019-05-31T10:53:30Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2231
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Asutuste ülese koostöö teoreetilised alused ja väljasaatmismenetlus kui asutuste ülese koostöö institutsioon ; 1.1. Institutsiooni mõiste ja koostöö institutsionaliseerimine ; 1.2. Väljasaatmismenetlus kui institutsioon ; 1.3. Asutuste ülese koostöö olemus, eeldused, toimimise põhimõtted ja tulemuslikkuse hindamine ; 2. Asutuse ülene koostöö süüdimõistetud isiku väljasaatmismenetluses ; 2.1. Uuringu protsess ja metodoloogia ; 2.2. Dokumendianalüüsi tulemused ; 2.3. Ekspertintervjuude tulemused ; 2.4. Uurimistulemuste analüüs ; 2.5. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks on välja selgitada süüdimõistetud isikute väljasaatmismenetluses osalevate asutuste rollid tööprotsessis, koostöö võimalikud probleemkohad ning arendamisvõimalused. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud neli uurimisülesannet: analüüsida välismaa kodakondsusega süüdimõistetud isikute väljasaatmismenetluse ja asutuste vahelise koostöö teoreetilisi lähtekohti teadusartiklite ja –uuringute kaudu; analüüsida võrdlevalt Eesti, Rootsi, Soome ja Norra väljasaatmismenetlust reguleerivaid õigusakte ning nendes välja toodud töökorralduslikke lahendusi; analüüsida ekspertide hinnanguid seoses välismaa kodakondsusega süüdimõistetute väljasaatmismenetlusega ning selle raames toimuva asutuste vahelise koostööga Eestis; tuginedes teoreetiliste seisukohtade analüüsile ja läbiviidud uuringu tulemustele teha ettepanekud välismaa kodakondsusega süüdimõistetud isikutele väljasaatmismenetluse töökorralduse tõhustamiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkoostööet_EE
dc.subjectkodanikudet_EE
dc.subjectvälisriigi kodanikudet_EE
dc.titleAsutuste ülene koostöö süüdimõistetud välisriigi kodanike väljasaatmismenetluseset_EE
dc.title.alternativeagency collaboration in regards of expulsion proceedings of convicted foreign citizenset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record