Show simple item record

dc.contributor.authorTammik, Andre
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.contributor.otherPolikarpus, Stella, juhendaja
dc.contributor.otherPruul, Kairi, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2019-05-31T10:51:39Z
dc.date.available2019-05-31T10:51:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2230
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Arendamine ja hindamine ning seda mõjutavad motivatsioonitegurid ; 1.1. Õpimotivatsiooni mõjutavad tegurid ; 1.1.1. Isemääramisteooriast tulenevad baasvajadused ; 1.1.2. Kaasahaaratuse seisund ja vooseisund ; 1.2. Hariduslikus vaates põlvkondade teooria ; 1.2.1. Põlvkondade tutvustus ; 1.2.2. Põlvkondade harjumuspärased õpitegevused ; 1.3. Päästetöö juhtide hindamispäev ; 1.3.1. Virtuaalsimulatsioonil põhinev õpe ; 1.3.2. Ajakriitilises olukorras otsustamise mudelid ; 1.3.3. Operatiivtöö tulemuslikkuse hindamine (Effective Command) ; 2. Päästetöö juhtide kaardistav uuring ; 2.1. Uurimismetoodika ja valim ; 2.2. Uurimistulemused ja analüüs ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on välja selgitada päästetöö juhtide kaasahaaratuse seisund ja õpimotivatsiooni mõjutavad tegurid hindamispäeval ning esitada ettepanekud selle arendamiseks. Magistritöö on empiiriline uuring, mille uurimisstrateegia on kaardistav uuring. Magistritöö uurimisülesanded on analüüsida hariduslikust perspektiivist motivatsioonitegureid, kaasahaaratuse seisundit ning põlvkondade erinevusi ning lähtuvalt analüüsi tulemustest viia läbi kaardistav uuring, et välja selgitada arendamise ja hindamismetoodika mõju eri põlvkonna päästetöö juhtide kaasahaaratuse seisundile ja õpimotivatsioonile. Seejärel teha ettepanekud arendamise ja hindamispäeva edasiarendamiseks. Magistritöö põhilise uurimistulemusena leiti, et kasutatav arendamise ja hindamismetoodika on päästetöö juhtide hinnangute põhjal kaasahaarav, juhtimiskompetentse arendav, mistõttu tajuti arendamise ja hindamispäeva autonoomsena ning omaks võetud regulatsioonistiilist lähtuvalt. Magistritöö käigus tehtud uurimuse tulemusena tehakse Päästeametile ja Sisekaitseakadeemiale ettepanekud arendamise ja hindamispäeva arendamiseks. Ettepanekud on rakendatavad, kuna ei nõua regulatsioonide ega õigusaktide muutmist.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectõpimotivatsioonet_EE
dc.subjectarenget_EE
dc.titleÕpimotivatsiooni ja kaasahaaratuse tegurite kaardistus päästetöö juhtide arendamisel ja hindamiselet_EE
dc.title.alternativeMapping of the Learning Motivation and the Factors Related to the Student Engagement During the Training and Assessment of Incident Commanderset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record