Show simple item record

dc.contributor.authorRoop, Alar
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.contributor.otherKlaos, Margo, juhendaja
dc.date.accessioned2019-05-31T10:49:53Z
dc.date.available2019-05-31T10:49:53Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2229
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Teoreetiline ülevaade elanikkonna kriisideks valmisolekust ; 1.1. Elanike kaasamine ning nende valmisolek ja käitumine kriisiolukordadeks ; 1.2. Riski- ja kriisikommunikatsiooni võimalused kriisiõppustel elanike teadmisi ja oskusi tõsta ; 1.3. Kriisideks ettevalmistamine ja koolitamine teiste riikide näitel ; 2. Empiiriline uuring ; 2.1. Metoodika ja valim ; 2.2. Ekspertintervjuude analüüs kogutud arvamuste võrdlemiseks ; 2.3. Uurimistulemuste analüüs, järeldused ja ettepanekud valdkonna arendamiseks ; Kokkuvõte
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on selgitada välja elanike kaasamise võimalused kriisiõppustele ning õppuste korraldamisega seonduvad võimalikud parenduskohad. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud kolm uurimisülesannet: analüüsida teoreetiliste allikate alusel ja teiste riikide praktika põhjal elanike käitumist kriisiolukordades, nende kaasamise võimalusi kriisiolukordade lahendamisse ning õppustele ja koolitustele kaasamise mõju nende teadlikkuse ja oskuste tõstmisele; analüüsida hädaolukordi lahendavate asutuste valmisolekut kaasata kriisiõppustele elanikke; sünteesida teooriat ja uuringu tulemusi ning esitada ettepanekud elanikkonna kriisiõppustele kaasamise parandamiseks Eestis.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectelanikkondet_EE
dc.subjectkriisiõppusedet_EE
dc.titleElanikkonna kaasamise võimalused Eestis korraldatavatele kriisiõppusteleet_EE
dc.title.alternativeOpportunites for including citizens in crisis management exercises in Estoniaet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record