Show simple item record

dc.contributor.authorRepp, Kristjan
dc.contributor.otherPruul, Kairi, juhendaja
dc.contributor.otherAbel-Ollo, Katri, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.date.accessioned2019-05-31T10:48:01Z
dc.date.available2019-05-31T10:48:01Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2228
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Naloksoon kui opioidide antidoot ; 1.1. Opioidide üledoosi kahjude vähendamise teooria lähtekohad ; 1.2. Opioidide üledoosid ja naloksoon antidoodina ; 1.3. Politsei esmareageerijana opioidide üledoosi väljakutsel ; 1.4. Eelnevalt läbi viidud uuringud ; 2. Politsei esmareageerijate seisukohtade uuring ; 2.1. Uurimismetoodika ja valim ; 2.2. Eesti olukord opioidide üledoosiga ; 2.3. Intervjuude tulemused ja analüüs ; 2.4. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte
dc.description.abstractMagistritöö eesmärk on välja selgitada politsei esmareageerijate seisukohad naloksooni manustamise osas opioidi üledoosi ohvritele, sobivamad manustamise viisid ja abi osutamiseks vajalike oskuste täiendamise vajadus. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati kolm uurimisülesannet: analüüsida teadusartikleid ja teistes riikides läbi viidud uuringuid naloksooni kasutamise kohta ning selgitada välja võimalikud viisid naloksooni manustamiseks; analüüsida politsei esmareageerijate seisukohti naloksooni ja selle kasutusele võtmise kohta Tallinnas; sünteesida teoreetilisi seisukohti ja empiirilisest uuringust saadud tulemusi ning teha ettepanekuid naloksooni kasutusele võtmise toetamiseks politsei esmareageerijate hulgas.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectesmareageerijadet_EE
dc.subjectpolitseiet_EE
dc.subjectüledooset_EE
dc.subjectnaloksoonet_EE
dc.titlePolitsei esmareageerijate naloksooni kasutusele võtmise võimalused Tallinnaset_EE
dc.title.alternativeOpportunities for police first responders to adopt naloxone se in Tallinnet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record