Show simple item record

dc.contributor.authorPõld, Erkki
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.contributor.otherKratovitš, Mairit, juhendaja
dc.contributor.otherKohtla, Marge, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2019-05-31T10:45:57Z
dc.date.available2019-05-31T10:45:57Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2227
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Riigihalduse integreeritud koostöö ja koordineerimise käsitlus ; 1.1. Peamised koostöö ja koordineerimise väljakutsed avalikus halduses ; 1.1.1. Koordineerimise ja koostöö eesmärgid, eeldused ja probleemid ; 1.1.2. Koordineerimise ja koostöö rakendamise võimalused ; 1.2. Integreeritud riigihalduse teooria põhialused ; 1.2.1. Integreeritud riigihalduse rakendamise eesmärgid, eeldused ja probleemid ; 1.2.2. Integreeritud riigihalduse rakendamise põhimõtted ja tasandid ; 2. Integreeritud koordineerimise ja koostöö uuring merepääste valdkonnas ; 2.1. Uuringu protsess ja metodoloogia ; 2.2. Ekspertintervjuude tulemused ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud integreeritud riigihalduse rakendamiseks ; 2.3.1. Järeldused ; 2.3.2. Ettepanekud integreeritud riigihalduse rakendamiseks ; Kokkuvõte
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks on analüüsida Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti merepääste valdkonna koostöö ja koordineerimise probleeme ning leida võimalikud valdkonna tõhustamise lahendused. Uurimisstrateegiana kasutati fenomenograafilist uuringut, andmekogumismeetodina kasutati poolstruktureeritud ekspertintervjuusid, andmeid analüüsiti kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodil, mille käigus tekst kodeeriti ning esitati kategooriad. Uuringu valim moodustati eesmärgistatud valimi põhimõttel.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkoostööet_EE
dc.subjectmerepäästeet_EE
dc.subjectkoordineerimineet_EE
dc.titlePäästeameti ning Politsei- ja Piirivalveameti integreeritud koordineerimise ja koostöö rakendamine merepääste valdkonnaset_EE
dc.title.alternativeImplementation of integrated coordination and cooperation of Rescue Board and Police and Boarder Guard Board in Marine Rescue areaet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record