Show simple item record

dc.contributor.authorMatiisen, Marek
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku Instituut
dc.contributor.otherValk, Anne, juhendaja
dc.date.accessioned2019-05-31T10:28:50Z
dc.date.available2019-05-31T10:28:50Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2220
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Mehitamata lennuvahenditega seonduvad ohud tänapäevases julgeoleku maailmas ; 1.1. Muutunud julgeolekukeskkond kui sotsiaalne konstruktsioon ; 1.2. Mehitamata lennuvahendid, kasutusvõimalused ja ohud ; 1.2.1. Mehitamata õhusõidukite liigitus ; 1.2.2. Mehitamata õhusõidukite ohud ; 1.3. Mehitamata lennuvahenditega seotud ohtude maandamine ; 1.3.1. Mehitamata õhusõidukite vastased meetmed ; 1.3.2. Mehitamata õhusõidukite vastaste meetmete kasutamise probleemid ; 1.4. Teooria kokkuvõte ; 2. Mehitamata õhusõidukite vastaste meetmete rakendamine ; 2.1. Metoodika ja valim ; 2.1.1. Intervjuu ; 2.1.2. Vaatlus ; 2.2. Õigusruumi ülevaade ; 2.3. Empiirilise uuringu tulemused ; 2.3.1. Intervjuu ; 2.3.2. Vaatlus ; 2.4. Uuringu analüüs ; 2.4.1. Intervjuu ; 2.4.2. Vaatlus ; 2.5. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte
dc.description.abstractUurimisprobleem on esitatud küsimusena, kuidas tagada kontroll siseturvalisust ohustavate mehitamata lennuvahendite tegevuse osas. Uurimisprobleemile vastuse leidmiseks on püstitatud kolm uurimisküsimust: kuidas võivad mehitamata õhusõidukid ohustada siseturvalisust; millised on siseturvalisuse tagamiseks rakendatavad mehitamata õhusõidukite vastased meetmed ja kuidas reguleerib õigusruum mehitamata õhusõidukite vastaste meetmete rakendamist Eestis? Töö eesmärgiks on selgitada välja, milliste meetmete abil ja millistel alustel saavad siseturvalisust tagavad asutused vältida mehitamata õhusõidukite poolt tekitatud ohtu siseturvalisusele.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectdroonidet_EE
dc.subjectfenomenograafiaet_EE
dc.titleMehitamata lennuvahenditega seotud siseturvalisuse alased ohud ja nende maandamine muutuvas keskkonnaset_EE
dc.title.alternativeUnmanned Aerial Vehicle Threats to Internal Security and Their Management in Volatile Environmentet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record