Now showing items 1-1 of 1

    • Retsidiivsus avavanglast ja kinnisest vanglast vabanenute hulgas 

      Arumägi, Agne (Sisekaitseakadeemia, 2023)
      Kriminoloogia valdkonda kuuluv magistritöö käsitleb korduvkuritegevuse analüüsi võrrelduna avavanglast ja kinnisest vanglast vabanenud isikute hulgas. Keskne uurimisprobleem on: kas avavanglast vabanenute retsidiivsus on ...