Show simple item record

dc.contributor.authorHelk, Hannes
dc.contributor.otherTammine, Kalvar, juhendaja
dc.contributor.otherTross, Jaan, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2018-06-20T10:40:02Z
dc.date.available2018-06-20T10:40:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2159
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Teoreetiline ülevaade ; 1.1. Demineerimine ; 1.2. Plaaniline demineerimistöö ; 1.3. Vabatahtlikud organisatsioonid ; 1.4. Kaasamine ; 2. Vabatahtlike organisatsioonide kaasamise uuring ; 2.1. Metoodika ja valim ; 2.2. Uuringu tulemuste analüüs ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärk on välja selgitada vabatahtlike organisatsioonide kaasamise võimalused plaanilistesse demineerimistöödesse. Lõputöö uurimisülesanneteks on anda teoreetiline ülevaade demineerimisest, plaanilisest demineerimistööst ning kolmest kaasatavast organisatsioonist, viia läbi uuring selgitamaks välja vabatahtlike organisatsioonide kaasamise vajadus ja võimalused plaanilistele demineerimistöödele, teooria ja uuringu tulemuste põhjal töötada välja ettepanekud vabatahtlike organisatsioonide kaasamise kohta. Andmete kogumiseks kasutas autor ekspertintervjuud ja küsimustikku. Küsimustiku alusel koguti andmeid kolme erineva vabatahtliku organisatsiooni valmisoleku kohta osaleda demineerimistöödel ja selgitati välja nende soovid ning ootused. Ekspertintervjuud viidi läbi demineerimiskeskuse ekspertidega, et välja selgitada antud organisatsioonide kaasamise otstarbekus.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectdemineerimineet_EE
dc.subjectvabatahtlikudet_EE
dc.subjectkaasamineet_EE
dc.subjectorganisatsioonidet_EE
dc.titleVabatahtlike organisatsioonide kaasamine plaanilistele demineerimistöödeleet_EE
dc.title.alternativeInclusion of volunteer organizations in scheduled mine clearanceet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record