Show simple item record

dc.contributor.authorEhastu, Kristjan
dc.contributor.otherPolikarpus, Stella, juhendaja
dc.contributor.otherTeder, Gert, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2018-06-20T10:27:44Z
dc.date.available2018-06-20T10:27:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2156
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Autokütusena kasutatavad gaasid ; 1.1. Kokkusurutud maagaasi (CNG) süsteemiga autod ; 1.2. Veeldatud maagaasi (LNG) süsteemiga autod ; 1.3. Vedelgaasieldatud propaani ja butaani (LPG) süsteemiga autod ; 1.4. Gaasitanklad Eestis ja erinevad sõidukite mudelid ; 1.5. Juhised gaasiga sõitva auto avarii korral tegutsemiseks ; 2. Standardtegevusejuhiste testimine ja analüüs ; 2.1. Uuringu meetod ja protsess ; 2.2. Uuringu tulemused ; 2.2.1. Tegevuste analüüs ; 2.2.2. Testi tulemusel saadud standardtegevusjuhised ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on välja töötada standardtegevusjuhised gaasiga sõitva sõiduki avarii korral tegutsemiseks, et tagada päästjatele ja avalikkusele ohutu sündmuse lahendamine. Tegevusjuhised testiti virtuaalsimulatsiooni keskkonnas erinevate õnnetuste korral ning need saab kasutusele võtta päästeteenistuses, selleks et sündmuskohal tegutsemine oleks turvalisem ja tulemuslikum. Seejärel autor analüüsis respondentide tegevusjuhiste kasutust ning tegi parandusi juhistes, et need oleksid päästeteenistuses rakendatavad. Autor tegi neli ettepanekut: 1) Rakendada standardtegevusjuhised päästeteenistuses; 2) Päästeteenistuses viia läbi koolitused gaasiautode kohta ja näidata päästemeeskondadele gaasiga sõitvat sõidukit õppe-eesmärgil; 3) Koostada standardtegevusjuhised elektriautode ja hübriidautode jaoks. 4) Muuta kohustuslikuks gaasiga autode tähistus gaasi seadmete paigaldamisel nende sõidukite kasutajatele.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.titleStandardtegevusjuhised gaasiga sõitvate sõidukite avariide korralet_EE
dc.title.alternativeStandard operating procedures for gas operating vehicleet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record