Show simple item record

dc.contributor.authorKaasik, Sander
dc.contributor.otherPolikarpus, Stella, juhendaja
dc.contributor.otherVihrina, Ksenia, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2018-06-20T08:58:42Z
dc.date.available2018-06-20T08:58:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2150
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Keemiapääste korraldus Eestis ; 1.1. Keemiapääste varustus ja väljaõpe Eestis ; 1.1.1. Keemiapääste varustus baasteenusega päästekomandodes ; 1.1.2. Keemiapääste varustus keemiaerivõimekusega päästekomandodes ; 1.1.3. Väljaõpe keemiapääste teenuse pakkumiseks baasteenusega-ja keemiaerivõimekusega päästekomandodes Annelinna PK näitel ; 1.1.4. LPG gaasi kasutamine keemiapääste simulaatoris ; 1.2. Nõuded ohutule keemiasukelduse korraldamisele ; 1.2.1. Projekteeritava keemiapääste simulaatori koolitust läbiviivale isikule esitatud nõuded ; 1.3. Suurõnnetuse ohuga ja ohtlikes ettevõtetes käideldavad kemikaalid ; 1.4. Keemiaõnnetused ja nendega kaasnevad ohud ; 1.4.1. Keemiapääste sündmused Eestis ; 1.4.2. Projekteeritavas keemiasukelduskonteineris kasutatavate ainete ohud ; 2. Empiiriline analüüs ; 2.1. SWOT analüüs ; 2.2. Metoodika ja valim ; 2.2.1. Ankeetküsitlus ; 2.2.2. Rühma koosolek ; 2.2.3. SWOT analüüsi tulemused ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on esitada soovitused keemiapääste simulaatorile, millega on võimalik viia läbi ohtlike ainetega harjutusi päästekooli harjutusväljakul keemiapääste erivõimekusega meeskondade täiendkoolituseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkeemiasimulaatoret_EE
dc.subjectsimulaatoridet_EE
dc.subjectkeemiapäästeet_EE
dc.titleSoovitused keemiapääste simulaatori projekteerimiseks Sisekaitseakadeemia Päästekolledži harjutusväljakuleet_EE
dc.title.alternativeRecommendations for projecting a chemistryrescue simulator to The Estonian Academy of Security Siences Rescue College training groundset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record