Show simple item record

dc.contributor.authorOjamägi, Rauno
dc.contributor.otherLuht, Kadi, juhendaja
dc.contributor.otherRüütel, Katrin, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2018-06-20T08:34:28Z
dc.date.available2018-06-20T08:34:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2146
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Teoreetilised lähtekohad ; 1.1. Ennetustöö ; 1.2. Kogukond ja kommunikatsioonikanalid ; 1.3. Veeõnnetuste ülevaade ja põhjuslikkus ; 1.4. Täiskasvanute koolitamine ; 2. Empiiriline analüüs ; 2.1. Metodoloogia ja valim ; 2.2. Uuringu tulemuste analüüs ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on välja selgitada eeltingimused veeohutusalaseks koolituseks Päästeameti teenistujatele, mille abil parandada veeohutusalaseid teadmisi ning seeläbi aidata kaasa veeõnnetuste ennetamisele ja ennetussõnumite paremale jõudmisele kogukonda. Lõputöö andmete kogumis- ja uurimismeetodina on kasutatud kvantitatiivset uurimismeetodid ning on koostatud andmete kogumiseks ankeetküsitlus. Lõputöö uuringu tulemuste analüüs, järeldused ning tulenevad ettepanekud on esitatud töö teises peatükis. Antud lõputöö annab Päästeametile praktilise sisendi.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectveeohutuset_EE
dc.subjectennetustööet_EE
dc.subjectuppumineet_EE
dc.subjectkogukonnadet_EE
dc.titlePäästeameti teenistujate veeohutusalane täiendkoolitamine ennetustöökset_EE
dc.title.alternativeEstonian Rescue Board employees` in-service water safety training for prevention worket_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record