Show simple item record

dc.contributor.authorMölder, Garri
dc.contributor.otherTammine, Kalvar, juhendaja
dc.contributor.otherKull, Tarmo, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2018-06-20T08:00:39Z
dc.date.available2018-06-20T08:00:39Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://digiriiul.sisekaitse.ee123456789/2141
dc.descriptionJUURDEPÄÄS PIIRATUD: SISEKAITSEAKADEEMIA. ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS KUNI 16.05.2023. ALUS: AVALIKU TEABE SEADUS § 35, LG 1 P 3(1)et_EE
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Demineerimistöö ja lõhkamisteooria alused ; 2. Eestis kasutatavad lõhkematerjali hävitusmeetodid ; 2.1. Kontaktlaengud ; 2.1.1. Kamuflett ehk lõhkematerjali katmine pinnasega ; 2.2. Erilaengud ; 2.2.1. Kumulatiivpadrun ; 2.2.2. Kumulatiivriba ; 2.2.3. Lõhkekeha kesta mõõtmisvahend ; 2.2.4. Põletamine ; 2.3. Välisriikides kasutatavad lõhkamismeetodid ; 2.3.1. Rahvusvahelised juhenddokumendid ; 2.4. Vesilõikamine ; 2.4.1. MACE ; 2.4.2. Mini MACE ; 2.4.3. Midi MACE ; 2.4.4. Micro MACE ; 2.5. Laserlõikamine ; 2.5.1. Femto laserlõikamine ; 2.5.2. THOR lasersüsteem ; 2.6. Eesti ja välisriikide hävitusmeetodite võrdlus ; 3. Empiiriline osa ; 3.1. Valim ; 3.2. Intervjuude analüüs ; 3.3. Ettepanekud ; Kokkuvõte
dc.description.abstractDIGIRIIULIS LUGEMISEKS LÕPUTÖÖ VERSIOON, MILLEST ON EEMALDATUD ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS MÕELDUD INFO.et_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärk on välja selgitada, kas Eestis oleks otstarbekas võtta kasutusele uued lõhkematerjalide hävitamismeetodid, mis oleks ohutumad ja keskkonda säästvamad. Lõputöö empiiriline uuring, mille uurimisstrateegia on juhtumiuuring. Lõputöö uurimisülesanded on anda ülevaade lõhkematerjali hävitamismeetodite teoreetilisest poolest ning lõhkamise alustest. Teiseks uurimisülesandeks on koguda andmeid, analüüsida ja võrrelda Eestis kasutavaid lõhkematerjali hävitamismeetodeid välisriikide omadega. Kolmandaks uurimisülesandeks on analüüsida intervjuusid ning teha ettepanekuid ohutust tõstva ja keskkonda säästva lõhkematerjali hävitamismeetodi kasutuselevõtu kohta Eestis.
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectvesilõikamineet_EE
dc.subjectlaserlõikamineet_EE
dc.subjecthävitusmeetodidet_EE
dc.subjectohutuset_EE
dc.subjectdemineerimineet_EE
dc.titleOhutust tõstvad ja keskkonda säästvad lõhkematerjali hävitamismeetodidet_EE
dc.title.alternativeEnvironmental render safe procedureset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record