Show simple item record

dc.contributor.authorNarits, Taavi
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Sisejulgeoleku instituut
dc.contributor.otherJuurvee, Ivo, juhendaja
dc.contributor.otherJärvet, Shvea, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2016-06-15T08:28:34Z
dc.date.available2016-06-15T08:28:34Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/20
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Psühholoogilise kaitse teoreetilised lähtekohad ; 1.1.Informatsiooniline mõjutustegevus ; 1.2.Meedia roll infoühiskonnas ; 1.3.Võimalikud vastumeetmed vaenulikule informatsioonilisele mõjutustegevusele ; 2.Psühholoogiline kaitse Eesti julgeoleku tagamises ; 2.1.Metoodika ja valim ; 2.2.Dokumendianalüüs psühholoogilise kaitse aluste kaardistamiseks ; 2.3.Ekspertintervjuude analüüs kogutud arvamuste võrdlemiseks ; Kokkuvõte ; Summaryet_EE
dc.description.abstractMagistritöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti julgeoleku kujundate käsitluste põhjal psühholoogilise kaitse tähendus, funktsioon ja võimalik teostusviis Eesti riigikaitses ning esitada selle põhjal ettepanekud asjasse puutuvatele riigiasutustele kontseptsiooni arendamiseks. Töö eesmärgi saavutamiseks püstitati 3 uurimisülesannet: analüüsida vaenuliku informatsioonilise mõjutustegevuse teoreetilisi üldkäsitlusi, meedia rolli infoühiskonnas ja võimalikke kaitsemeetmeid vaenuliku informatsioonilise mõjutustegevuse vastu; teostada psühholoogilise kaitse tähendusest, funktsioonist kui ka teostusviisist julgeoleku tagamisel ning teha selle põhjal järeldused ja ettepanekud asjasse puutuvatele riigiasutustele kontseptsiooni arendamiseks. Magistritöö eesmärgi saavutamiseks ja uurimisülesannete täitmiseks kasutatu uurimisstrateegiana juhtumiuuringut. Andmekogumismeetodina kasutati poolstruktureeritud ekspertintervjuusid ja dokumendianalüüsi. Magistritöö autor tegi psühholoogilise kaitse arendustööga seotud riigiasutustele 12 ettepanekut valdkonna paremaks arendamiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkaitseet_EE
dc.subjectpropagandaet_EE
dc.subjectjulgeolekupoliitikaet_EE
dc.subjectpsühholoogiline sõdaet_EE
dc.subjectinfosõdaet_EE
dc.subjectmõjutustegevuset_EE
dc.titlePsühholoogiline kaitse Eesti julgeolekupoliitika kujundajate käsitluseset_EE
dc.title.alternativePsychological defence in the approach of the Estonian security policymakers
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record