Show simple item record

dc.contributor.authorKruusma, Margo
dc.contributor.otherPõllumäe, Sander, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2018-01-10T13:18:35Z
dc.date.available2018-01-10T13:18:35Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/2017
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Tuleohutusjärelevalve areng ja võrdlev analüüs ; 1.1.Tuleohutusjärelevalve kavandatavad arengud ; 1.3.Tuleohutusjärelevalve võrldev analüüs ; 1.3.1.Tuleohutusjärelevalve Soome Vabariigis ; 1.3.2.Tuleohutusjärelevalve Rootsi Kuningriigis ; 1.3.3.Tuleohutusjärelevalve Rheinland - Pfalz'i Liidumaal ; 1.3.4.Võrdlev analüüs Eesti õigusega ; 2.Riiklik tuleohutusjärelevalve päästeseaduses ; 2.1.Dokumendianalüüs ; 2.1.1.Kokkuvõte ; 2.1.2.Uuringu metodoloogia ; 2.1.3.Dokumentide ajaline võrldus ; 2.1.4.Dokumentide ruumiline võdlus ; 2.1.5.Järeldused ja ettepanekud ; 2.2.Juhtumianalüüs ; 2.2.1.Kokkuvõte ; 2.2.2.Uuringu metodoloogia ; 2.2.3.Juhtumi kirjeldus ; 2.2.4.Juhtumianalüüs ; 2.2.5.Järeldused ja ettepanekud ; 2.3.Normtehniline analüüs ; 2.3.1.Kokkuvõte ; 2.3.2.Uuringu metodoloogia ; 2.3.3.Normtehniline analüüs ; 2.3.4.Järeldused ja ettepanekud ; 2.4.Ankeet-küsitlus ; 2.4.1.Kokkuvõte ; 2.4.2.Uuringu metodoloogia ; 2.4.3.Tuleohutusjärelevalve korralduse olukord ankeedi põhjal ; 2.4.4.Tuleohutusjärelevalve korralduse probleemid ja vajadused ; 2.4.5.Järeldused ja ettepanekud ; 2.5.Intervjuud ; 2.5.1.Kokkuvõte ; 2.5.2.Uuringu metodoloogia ; 2.5.3.Raskused tuleohutusjärelevalve peatüki rakendamisel ; 2.5.4.Uuringud tuleohutusjärelevalve peatüki rakendamisel ; 2.5.5.Vajadus tuleohutusjärelevalve meetmete täpsustamiseks päästeseaduses ; 2.5.6.Uued suunad ja mida võiks arvestada uues päästeseaduses ; 3.Järeldused ja ettepanekud ; 3.1.Järeldused ja ettepanekud ; 3.2.Hilisemate muudatuste mõju ettepanekutele ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesolev lõputöö uurimus käsitleb päästeseaduse tuleohutusjärelevalve korraldust, mida võrreldakse tuleohutusjärelevalve praktikaga. Probleemide väljaselgitamise raames hinnatakse kompaktselt kehtiva korralduse vastavust tuleohutusjärelevalve eesmärgile ja seadustehnika põhimõtetele. Töö on koostatud eesti keeles ning see koosneb sissejuhatusest, 3 peatükist, kokkuvõttest, võõrkeelsest resümeest, kasutatud kirjandusest ja allikate loetelust ning 19 lisast. Töö teema käsitlus on oma olemuselt väga aktuaalne, seoses uue päästeseaduse valmimisega. Autor peab üheks töö põhieesmärgiks aidata kaasa päästeala arengule- uue päästeseaduse valmimise näol, esitades selleks omapoolsed ettepanekud, töös käsitletud analüüside läbi. Antud töö, peaks huvi ilmutama, nii päästeameti töötajates, kes valmistavad ette seadus eelnõusid ja samuti järelevalve ametnikes, kes seadust rakendavad ning üliõpilastes, kes peavad lahendama kaasusi ja kontrollima nii haldusaktide kui ka haldusmenetlus toimingu õiguspärasust.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecthaldusaktidet_EE
dc.subjecttuletõrjujadet_EE
dc.subjectuurimismeetodidet_EE
dc.subjectkompetentsuset_EE
dc.subjecttuleohutusjärelevalveet_EE
dc.subjectpäästetöötajadet_EE
dc.subjecttuletõrjeet_EE
dc.titlePäästeseaduse riikliku tuleohutusjärelevalve peatüki analüüset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record