Show simple item record

dc.contributor.authorLiba, Piret
dc.date.accessioned2017-10-20T12:18:05Z
dc.date.available2017-10-20T12:18:05Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-9985-67-284-6 (pdf)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1964
dc.descriptionSissejuhatus ; I. osa: Korrektsioonilise sotsiaaltöö lähtekohad ; 1.Korrektsioonilise sotsiaaltöö eesmärk ja eripära ; 2.Taasühiskonnastamise põhimõtted ; 3.Juhtumikorraldus ; II. osa: Hindamine ja planeerimine karistusaja alguses ; 4.Sotsiaaltöö vastuvõtuetapis ; 5.Sekkumisvajaduse hindamine ; 6.Karistusaja planeerimine ; 7.Kinnipeetava individuaalse täitmiskava koostamine ; III. osa: Sekkumine ja jälgimine karistuse täideviimisel ; 8.Sotsiaaltöö karistuse täideviimise põhietapis ; 9.Haridus ja töö ; 10.Sekkumisprogrammid ; 11.Nõustamine käitumise muutmiseks ; 12.Juhtumikorraldus täitmiskava elluviimisel ; IV. osa: Vabanemiseelne ettevalmistus ; 13.Sotsiaaltöö vabastamisetapis ; 14.Avavanglasse ümberpaigutamine ; 15.Ennetähtagne vabastamine ; 16.Üleminekuperiood vangistusest vabadusse ; Viidatud allikate loeteluet_EE
dc.description.abstractSelles õpikus leiab käsitlemist, kuidas koheldakse vanglasüsteemis kinnipeetavaid nende taasühiskonnastamise eesmärgil, mida ja miks selle eesmärgi saavutamiseks tehakse ning milline roll on vanglateenistujatel, eelkõige aga kontaktisikutel selles protsessis. Juttu tuleb peamistest tööülesannetest alates kinnipeetava vastuvõtmisest vanglasse kuni vabanemisjärgse tugiteenuse korraldamiseni. Õpik on mõeldud eelkõige Sisekaitseakadeemia korrektsiooni eriala üliõpilastele, kes peavad pärast kooli lõpetamist olema valmis asuma vanglateenistusse kontaktisikutena. Lisaks üliõpilastele leiavad õpikust loodetavasti teadmisi ja tuge ka juba vanglateenistuses töötavad ametnikud ning tulevased kolleegid, kes alles kaaluvad oma karjääri sidumist vanglateenistusega.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectvanglateenistuset_EE
dc.subjectkorrektsioonet_EE
dc.subjectvangladet_EE
dc.titleKorrektsiooniline sotsiaaltööet_EE
dc.typeBooket_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record