Show simple item record

dc.contributor.authorNõlvak, Maido
dc.contributor.otherMartin, Anne, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2017-10-02T10:59:56Z
dc.date.available2017-10-02T10:59:56Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1938
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Päästeala ennetustöö tänane olukord , 1.1.Päästeala ennetustöö ja riiklik tuleohutusjärelevalve ; 1.2.Ennetusalane tegevus päästealal ; 1.3.Ennetustöö peamised suunad ; 1.4.Päästealane ennetustöö Ida-Eesti Päästekeskuses ; 1.5.Päästealane ennetustöö - kellele ja miks ; 1.6.Päästeala ennetustöö kui osa organisatsiooni mainekujundus tegevusest ; 1.7.Töötajate kompetentsid kui töös eeldatavad oskused, isikuomadused ja vääärtushinnangud ; 1.8.Motiveerimine kui inimest tegutsema ajendavate jõudude teadvustamine ; 1.9.Tööoskused ja valmisolek päästealase ennetustöö läbiviimiseks ; 2.Uurimistöö probleemiasetus ja uurimismeetod ; 2.1.Uurimistöö eesmärk ja ülesanded ; 2.2.Uurimismeetod ; 2.3.Valimi kirjeldus ; 2.3.1.Ankeedile vastanute sooline kuuluvus ; 2.3.2.Ankeedile vastanute vanus ; 2.3.3.Ankeedile vastanute staaž ; 3.Ankeetküsitluse tulemused ja nende analüüs ; 3.1.Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate tahe päästealase ennetustöö tegemiseks ; 3.2.Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate oskused ja valmisolek päästealase ennetustöö tegemiseks ; 3.3.Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate kompetentsus päästealase ennetustöö läbiviimiseks ; 3.4.Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate kompetentsid, valmisolek ja tahe ning koolitusvajadus päästealase ennetustöö tegemiseks ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on välja selgitada Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate kompetentsid, valmisolek ja tahe päästealase ennetustöö tegemiseks, tuginedes Ida-Eesti Päästekeskuse töötajate hulgas läbiviidud uurimuse analüüsile ning tuua selle põhjal välja eeldused ning koolitusvajadused ennetustöö tegemiseks. Uurimuse läbiviimisel selgus, et Ida-Eesti Päästekeskuse töötajad ei oma täna piisavalt tahet, oskusi ja kompetentsust päästealase ennetustöö läbiviimiseks, mis tagaks „Päästeala ennetustöö strateegia aastani 2011“ eesmärkide elluviimise. Pooltel küsitlusele vastanuist puudub kindel arusaam päästealase ennetustöö olemusest ja tegemise võimalustest. Samuti puuduvad pooltel vastanutest täna reaalsed oskused ennetustöö tõhusaks tegemiseks. Uurimistöö aitab kujundada Ida-Eesti Päästekeskuse päästealase ennetustöö strateegiat ning ennetustööd planeerida ja läbiviia.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectennetamineet_EE
dc.subjecttuleohutuset_EE
dc.subjectjärelevalveet_EE
dc.titleIda-Eesti Päästekeskuse töötajate valmisolek päästealase ennetustöö tegemisekset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record