Show simple item record

dc.contributor.authorLuik, Eike
dc.contributor.editorValdaru, Kert, toimetaja
dc.contributor.otherMaasing, Helina, Eesti aruanne
dc.date.accessioned2016-07-04T09:42:33Z
dc.date.available2016-07-04T09:42:33Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-9985-67-242-6
dc.identifier.isbn978-9985-67-243-3 (pdf)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/189
dc.descriptionSissejuhatus ; Liikmesriikide sotsiaalkindlustussüsteemid ja nende kohaldamine kolmandatest riikidest pärit sisserändajatele ; Liikmesriikide eeskirjad, mis käsitlevad kolmandate riikide kodanike juurdepääsu sotsiaalkindlustusele ; Haldustavad, mis mõjutavad kolmandate riikide kodanike juurdepääsu sotsiaalkindlustusele ; Sotsiaalkindlustuse välispoliitiline mõõde ; Juhtumiuuringud ; Kokkuvõtvad märkused ; Lisa 1: ELi pädevus sotsiaalkindlustuse valdkonnas ; Lisa 2: Riiklik institutsiooniline raamistik ; Lisa 3: Sõnastik ; Lisa 4: Liikmesriikides kohaldatav kaalutlusõiguset_EE
dc.descriptionDisclaimer ; Explanatory note ; Executive summary ; 1.Introduction ; 2.Overview of National Society Security Systems and how they Apply to Migrants from Third Countries ; 3.National Rules on Access to Social Security for Third-Country Nationals ; 4.Administrative Practices that Affect Third-Country Nationals' Access to Social Security ; 5.External Dimension of Social Security ; 6.Case Studies ; 7.Concluding Remarks ; Annex
dc.description.abstractUuringu üldeesmärk on kaardistada poliitika ja haldustavad, mis kujundavad kolmandate riikide kodanike juurdepääsu sotsiaalkindlustusele, sealhulgas tervishoiule.4 Kolmandate riikide kodanikud kogevad sotsiaalkindlustussüsteemi ELi liikmesriikides väga erinevalt, sest seda, kuidas rändajate rühmad sotsiaalkindlustust, sh tervishoiuteenuseid, kasutavad, kujundavad kodakondsuse ning töötamise-, sissemakse-, elamis- või üleviimisperioodidega seonduvad keerukad halduseeskirjad ja -tavad.et_EE
dc.description.abstractThe overall objective of the study is to map the policies and administrative practices that shape third-country nationals’ access to social security, including healthcare.4 There is substantial variation in how third-country nationals experience the social security system in EU Member States, as complex administrative rules and practices related to nationality, periods of employment, contributions, residency or transferability shape the pattern of take up of social security, including healthcare among migrant groups.
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.relation.ispartofseriesEuroopa rändevõrgustik;12/2014
dc.subjectsotsiaalkindlustuset_EE
dc.subjecttervishoidet_EE
dc.subjectsisserändajadet_EE
dc.subjectränne (demogr.)et_EE
dc.subjecthüvitisedet_EE
dc.subjecttoetusedet_EE
dc.subjectperetoetusedet_EE
dc.subjectpensionidet_EE
dc.titleKolmandate riikide kodanike ligipääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule: poliitika ja praktikad = Migrant access to social security and healthcare: policies and practiceet_EE
dc.title.alternativeMigrant access to social security and healthcare: policies and practice : European migration network study 2014et_EE
dc.title.alternativeKolmandate riikide kodanike juurdepääs sotsiaalkindlustusele ja tervishoiule: poliitika ja praktikad : Euroopa rändevõrgustiku uuring 2014et_EE
dc.typeBooket_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record