Show simple item record

dc.contributor.authorLiiv, Andres
dc.contributor.otherTalvari, Andres, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2017-08-10T06:30:00Z
dc.date.available2017-08-10T06:30:00Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1732
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Teoreetilised alused ; 1.1.Mõisted ; 1.2.Naftasaadused ; 1.3.Naftareostuse tõrje ; 2.Hetkeolukord ; 2.1.Naftaõnnetuste statistika ; 2.2.Seadusandlikud aktid ; 2.2.1.Seadused ; 2.2.2.Määrused ; 2.3.Merereostustõrje plaan ; 2.4.Toimunud naftareostused ; 3.Päästetööde teenusstandard naftareostuste tõrjel ; 4.Ettepanekud ; 4.1.Ettepanekud koolitustele ; 4.2.Ettepanekud varustusele ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesoleva lõputöö eesmärgiks on päästetööde teenusstandardi väljatöötamine päästemeeskondade naftasaadustega saastumise õnnetustele reageerimiseks. Samuti õlitõrje hetkevõimekuse väljaselgitamine ja sellest ülevaate andmine. Lõputöö on vormistatud eesti keeles ja kirjutatud arvutil. Lõputöö koosneb tiitellehest, annotatsioonist, sisukorrast, sissejuhatusest, neljast peatükist, kokkuvõttest, inglise keelsest kokkuvõttest, viidatud kirjanduse loetelust ja lisadest. Töö kogumaht on 55 lehekülge, millest 15 lehekülge on lisad. Lõputöö aktuaalsus tuleb praktilisest vajadusest välja töötada naftareostustele reageerimise teenusstandard, mis oleks ka aluseks koolituste läbiviimisel ja õppematerjalide koostamisel. Lõputöö koostamise käigus kogutud materjalide ja dokumentide analüüsi põhjal kaardistati õlitõrje hetkevõimekus ja toodi välja ettepanekud olukorra parandamiseks. Esimeses peatükis käsitleb autor naftasaaduste keskkonnalist mõju. Teine peatükk käsitleb hetkeolukorda, sealjuures toimunud õnnetusi ja seadusi analüüsides. Kolmas peatükk on autori poolt koostatud päästetööde teenusstandard naftareostuste tõrjel. Lõputöö neljandas osas teeb autor uurimistööst järeldusi ja esitab omapoolseid soovituslikke ettepanekuid päästetööde tõhustamiseks õlitõrjetöödel. Lõputöö käigus valminud teenusstandard määrab ära päästeasutuste reageerimise tasandid võimalikel naftareostustel ja samuti annab avalikkusele ülevaate pakutavast teenusest. Lõputöö tulemusena valminud teenusstandard nõuab elluviimisel pidevat edasiarendamist nii päästeressursi muutumisel kui naftareostuse riskide muutuste korral.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectmerereostus
dc.subjectnaftatooted
dc.subjectpäästetööd
dc.subjectnaftareostus
dc.titlePäästetööde teenusstandard naftareostuste tõrjelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record