Show simple item record

dc.contributor.authorTomson, Merle
dc.contributor.otherKivi, Imbi, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-08-07T10:38:47Z
dc.date.available2017-08-07T10:38:47Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1721
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Väärteomenetlus. ; 1.1. Väärteo mõiste ja allikad. ; 1.2. Menetluse subjektid. ; 1.3. Menetluse alustamine. ; 1.4. Hoiatamismenetlus. ; 1.5. Kiirmenetlus. ; 1.6. Üldmenetlus. ; 1.7. Menetluse lõpetamine. Aegumine. ; 1.8. Piirivalve kohtuvälise menetlejana. ; 2. Väärteomenetlus Lääne Piirivalvepiirkonnas. ; 2.1. Väärteoasjad aastatel 2002-2007. ; 2.2. Kohtuvälise menetleja lahendid hoiatamismenetluses. ; 2.3. Kohtuvälise menetleja lahendid kiirmenetluses. ; 2.4. Kohtuvälise menetleja lahendid üldmenetluses. ; 3. Tulemused ja järeldused. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö märksõnadeks on väärteomenetlus, piirivalve kohtuvälise menetlejana, menetluspädevus ja kohtuvälise menetleja lahendid. Töö koostamisel on kasutatud Lääne Piirivalvepiirkonnas aastatel 2002-2007 läbi viidud väärteomenetluse statistilisi andmeid. Töö uurimisobjektiks on Lääne Piirivalvepiirkonnas menetletud väärteonormid, väärteomenetluse liikide kohaldamine ja kohtuvälise menetleja lahendid. Töö ülesandeks on uurida, milliseid väärteonorme on Lääne Piirivalvepiirkonnas menetletud aastatel 2002-2007, milliseid menetlusliike on kasutatud ning millised on kohtuvälise menetleja lahendid. Töös analüüsitakse kohtuvälise menetleja ametnike lahendid rahatrahvidena võrdluses seaduseandja poolt sätestatud karistuse määradega. Töö tulemusena on jõutud seisukohale, et Lääne Piirivalvepiirkonnas on kõige enam menetletud Riigipiiri seaduses sätestatud väärteonorme. Enimlevinumaks menetlusliigiks on üldmenetlus. Analüüsides kohtuvälise menetleja lahendeid rahatrahvi otsustena, selgub, et levinum menetluse liik on kiirmenetlus. Hinnates kohtuvälise menetleja lahendeid seaduseandja poolt sätestatud karistuste määradega, jõutakse järeldusele, et määratud rahatrahvid ehk karistused menetlusalusele isikule on liiga leebed. Antud teemal ei ole varem Lääne Piirivalvepiirkonnas uurimusi läbi viidud. Töö tulemusi saab käsitleda tagasisidena kohtuvälise menetleja ametnikele ning uurimuse tulemusel leitud probleemide lahendamiseks tehakse ettepanek täiendkoolituse läbiviimiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectLääne piirivalvepiirkondet_EE
dc.subjectväärteodet_EE
dc.subjectväärteomenetluset_EE
dc.subjectpiirivalveet_EE
dc.titleVäärteoasjade menetlus Lääne piirivalvepiirkonnaset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record