Show simple item record

dc.contributor.authorTimusk, Erki
dc.contributor.otherMartsik, Maiko, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-08-07T10:31:16Z
dc.date.available2017-08-07T10:31:16Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1720
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Merepääste korraldus. ; 1.1. Merepääste areng Eestis ja maailmas. ; 1.2. Merepääste korraldus. ; 1.3. Õiguslikud alused. ; 1.4. Vastutusala määratlemine. ; 1.5. Vastutusala iseloomustus. ; 1.6. Otsingu- ja päästetöödel osaleva isikkoosseisu koolitatus. ; 1.7. Merepäästevarustuse kirjeldus. ; 2. Teemaintervjuude kokkuvõte. ; 2.1. Teemaintervjuu kokkuvõte Lääne Piirivalvepiirkonna piirivalvekordonite ülematega. ; 2.2. Teemaintervjuu kokkuvõte otsingu- ja päästeoperatsioone korraldavate ja koordineerivate isikutega. ; 3. Lääne Piirivalvepiirkonna vastutusalal, aastatel 1998-2007 teostatud otsingu- ja päästeoperatsioonide analüüs. ; 3.1. Hiiu maakonnas teostatud otsingu- ja päästeoperatsioonid. ; 3.2. Lääne maakonnas teostatud otsingu- ja päästeoperatsioonid. ; 3.3. Pärnu maakonnas teostatud otsingu- ja päästeoperatsioonid. ; 3.4. Saare maakonnas teostatud otsingu- ja päästeoperatsioonid. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractUurimustöö probleem: kuidas on Lääne Piirivalvepiirkonnas otsingu- ja päästeoperatsioone teostatud ning kuidas neid edaspidi efektiivsemalt teostada? Lõputöö eesmärgiks on hinnata Lääne Piirivalvepiirkonna üldist merepäästevõimekust, aastatel 1998 – 2007. Eesmärkide saavutamiseks uuris autor teemakohaseid kirjandusallikaid ja normdokumente, intervjueeris merepääste spetsialiste ja analüüsis tekste ning võrdles merepäästeoperatsioonide aruandeid. Lõputöö uurimisobjektiks on Lääne Piirivalvepiirkonna piirivalvekordonite päästeüksuste merepäästevõimekus, reageerimiskiirus ja tegutsemisvõimekus. Uurimisaineks on päästeüksuste tegutsemine otsingu- ja päästeoperatsioonidel. Uurimistulemuste põhjal selgus, et üle 30% piirivalvekordonite isikkoosseisust on ilma merepäästealase ettevalmistuseta, piirivalvepiirkondade ja kordonite vastutusalade määramisel ei ole lähtutud merepääste seisukohtadest, päästeüksuste väljasõidu aeg ja hädasolijani sõitmise aeg on liiga pikk, et jõuda oma vastutusalal ühe tunniga hädasolijani. Kasutatav tehnika on vananenud ning talvine päästevarustus praktiliselt puudub. Uurimustöö aktuaalsus seisneb selles, et merepääste koordineerijate ja päästeüksuse kiire ja oskusliku tegevuse tulemusena on võimalik päästa merel ohuolukorda sattunud inimesi. Uurimustöö tulemuste põhjal esitab autor võimalikud lahendused kuidas piirivalvepiirkonnas merepäästevõimekust parandada.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectLääne piirivalvepiirkondet_EE
dc.subjectmerepäästeteenistusedet_EE
dc.subjectkoolituset_EE
dc.subjectpiirivalveet_EE
dc.subjectpäästeoperatsioonidet_EE
dc.titleOtsingu- ja päästetööde analüüs Lääne Piirivalvepiirkonna tegevuspiirkonnas aastatel 1998 – 2007et_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record