Show simple item record

dc.contributor.authorPüvi, Indrek
dc.contributor.otherMartsik, Maiko, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-08-07T08:28:58Z
dc.date.available2017-08-07T08:28:58Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1715
dc.descriptionSissejuhatus. ; 1. Kutsekvalifikatsioonisüsteem. ; 1.1. Kutseomistamise ajalugu. ; 1.1.1.Lühiülevaade tööoskuste hindamise kujunemisest ; 1.1.2.Kutsekvalifikatsioonisüsteemi loomine taasiseseisvunud Eestis ; 1.2. Kutsete süsteem Eestis. ; 1.2.1.Kutseomastamisega seotud institutsioonid ; 1.2.2.Kutsetasemed ja kutsestandardid ; 2. Kutseomistamise süsteem Eesti Piirivalves. ; 2.1. Piirivalve kutseomistamise institutsioonid ja normdokumendid. ; 2.2. Piirivalveametnike kutsetasemed ja kutsestandardid. ; 2.3. Kutseomistamise hetkeolukord Eesti piirivalves. ; 3. Rahulolu kutsekvalifikatsioonisüsteemiga. ; 3.1. Uurimuse eesmärk ja meetodid. ; 3.2. Valimi iseloomustus. ; 3.3. Uurimistulemuste analüüs. ; 3.4. Uurimistulemuste kokkuvõte. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö uurimisobjektiks on kutsekvalifikatsioonisüsteemi ülesehitus ning selle eesmärgid. Uurimisaineks on piirivalve kutseomistamise süsteemi mõju piirivalveametnike teenistusele. Lõputöö eesmärk on välja selgitada kuidas on ülesehitatud kutsekvalifikatsioonisüsteem piirivalves, kas kutsekvalifikatsiooni rakendamine on täitnud oma eesmärgid ning kas piirivalveametnikud on rahul kutsekvalifikatsioonisüsteemiga. Eesmärkide saavutamiseks uuriti teemakohaseid kirjandusallikaid ja normdokumente, viidi läbi anketeerimine, analüüsiti uurimistulemusi Uurimustulemuste põhjal selgus, et piirivalves juurutatud kutseomistamise süsteem vastab Eestis kehtestatud nõuetele. Kutseomistamine on olnud edukas tänu kohustuslikkusele, mistõttu on autori arvates vaja selgitada piirivalveametnikele kutseomistamise sisulist poolt. Euroopa kutsekvalifikatsiooniraamistiku jõustudes on vaja ümber hinnata praegused kvalifikatsiooniastmed. Seoses politsei-piirivalve ühendasutuse loomisega on vaja uuesti läbi töötada kutsestandardid.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectelukestev õpeet_EE
dc.subjectkutseoskusedet_EE
dc.subjectpiirivalveet_EE
dc.subjectpiirivalvuridet_EE
dc.subjectkutseõpeet_EE
dc.subjecttasemeõpeet_EE
dc.subjecttäiendkoolituset_EE
dc.titleKutsekvalifikatsioonisüsteemi rakendamine piirivalves ja selle mõju edasises teenistuseset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record