Show simple item record

dc.contributor.authorLääne, Rain
dc.contributor.otherLeetna, Tanel, juhendaja
dc.contributor.otherMartsik, Maiko, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-08-07T07:24:53Z
dc.date.available2017-08-07T07:24:53Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1710
dc.descriptionSissejuhatus. ; 1. Eesti Vabariigi Piirivalve. ; 1.1. Ajalooline taust ja hetkeolukord. ; 1.2. Eesti piirivalve identiteet 2008. ; 1.3. Piirivalve kui organisatsioon. ; 1.4. Piirivalvelaevad ja nende ülesanded. ; 2. Eestis kasutusel olev pardakontrollisüsteem. 2.1. Pardakontrolli mõiste ja eesmärk. ; 2.2. Pardakontrolli teostava meeskonna komplekteerimine ja meeskonna ettevalmistus. ; 2.3. Pardakontrolli teostava meeskonna ülesanded ja varustus. ; 2.4. Pardakontrolli teostamine. ; 3. NATO liikmesriigis USA-s kasutusel olev pardakontrolli süsteem. ; 3.1. Eesti tee NATO-sse. ; 3.2. Eesti NATO liikmesriigina. ; 3.3. Pardakontrolli teostamine USA vägede poolt. ; 3.4. Pardakontrolli meeskonna koolitus ja väljaõpe. ; 3.5. Eesti pardakontrolli koolitussüsteem võrrelduna USA-s kasutusel oleva pardakontrolli koolitussüsteemiga. ; 4. Küsitlus, mis viidi läbi piirivalvelaevade meeskondade hulgas. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö läbivaks teemaks on pardakontrolli teostamine, seda nii Eesti Piirivalve kui ka USA vägede poolt, pardakontrolli meeskondade koolitus ning uurimus ja uurimuse põhjal koostatud analüüs muudatusettepanekute esitamiseks. Töö läbivaks mõisteks on pardakontroll, pardakontrolli all mõistetakse laeva läbivaatust laeva- ja navigatsioonidokumentide, meeskonna ja reisijate dokumentide, veosedokumentide ja vajaduse korral ka laevaruumide kontrolli. Uurimisobjektiks on piirivalve kui organisatsioon ning üks selle tegevusaladest – pardakontrolli teostamine merel. Uurimustöö eesmärgiks oli saada ülevaade pardakontrollisüsteemi hetkeolukorrast Eestis. Töö peaküsimuseks oli, kuidas on võimalik hetkel olemasolevat pardakontrolli süsteemi Eestis muuta efektiivsemaks. Uurimismeetodiks oli küsitlus, mis viidi läbi pardakontrolli meeskondade hulgas, mille eesmärgiks oli saada ülevaade laevade varustusest ning meeskondade koolitusest ja valmisolekust teostamaks pardakontrolli. Käesoleva uurimustöö tulemuste uudsus seisneb selles, et varasemalt sellised uurimised puuduvad. Töö tulemusi on võimalik kasutada järgnevates samalaadsetes töödes ning muudatuste tegemisel.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkoolituset_EE
dc.subjectpiirivalveet_EE
dc.subjectpiirivalvelaevadet_EE
dc.titleLaevade pardakontrolli teostamine Eesti ametivõimude pooltet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record