Show simple item record

dc.contributor.authorKubi, Avo
dc.contributor.otherSild, Indrek, juhendaja
dc.contributor.otherKärk, Viljar, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-08-07T07:02:08Z
dc.date.available2017-08-07T07:02:08Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1707
dc.descriptionSissejuhatus. ; 1. Nõuded piirivalve tegevusele sisepiiril ja põhiülesanded. ; 1.1. Piirivalve tegevusvaldkonnad sisepiiril. ; 1.2. Schengeni piirieeskirjade nõuded sisepiiril. ; 1.3. Piirivalve põhiülesanded sisepiiril. ; 2. Integreeritud piirihaldus ning piiri valvamise erisused Schengeni ühtses viisaruumis. ; 2.1. Integreeritud piirihalduse dimensioonid. ; 2.2. Tegevused sisepiiril tavatingimustes. ; 2.3. Olukord Eesti- Läti piiril Schengeni ühtse viisaruumiga liitumise järgselt. ; 2.4. Tegevus piirikontrolli ajutisel taastamisel. ; 3. Sisepiiril asuvate üksuste struktuur. ; 3.1. Sisepiiri koordinatsiooni- ja koostöö talitus. ; 3.2. Valmidusüksus. ; 4. Kompensatsioonimeetmete rakendamise kava ja selle elluviimine sisepiiril. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö eesmärgiks on anda ülevaade piirivalve poolt sisepiiridel tehtud ettevalmistustöödest enne Schengeni ühtse viisaruumiga liitumist ja tegevusest kompensatsioonimeetmete rakendamisel Eesti-Läti sisepiiril pärast Schengeni ühtse viisaruumiga liitumist, normatiivaktide baasil, mis reguleerivad kompensatsioonimeetmete läbiviimist. Ülevaate tegemisel on aluseks võetud kagu piirivalvepiirkonnas läbi viidud tegevused Eesti ja Läti vahelisel riigipiiril enne ja pärast kahe riigi liitumist Schengeni ühtse viisaruumiga ja riikidevahelise piiri muutumist sisepiiriks. Antakse ülevaade sisepiiril asuvatest struktuuriüksustest ja põhiülesannetest kompensatsioonimeetmete teostamiseks, tegevuse õiguslikest alustest. Töö hüpoteesiks on väide, et piirivalve on Eesti-Läti sisepiiril rakendanud kõiki kompensatsioonimeetmeid, mis on olemasolevate tingimuste ja vahenditega võimalik. Töö käigus on välja selgitatud piirivalve tegevusele esitatud nõuded sisepiiride valvamiseks ja põhilised struktuuriüksused, kes viivad ellu kompensatsioonimeetmeid ja nende põhiülesanded.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectEuroopa Liitet_EE
dc.subjectpiirivalveet_EE
dc.subjectSchengeni lepinget_EE
dc.subjectpiirikontrollet_EE
dc.titlePiiri valvamine Eesti-Läti maismaapiiril peale ühinemist Schengeni ühtse viisaruumigaet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record