Show simple item record

dc.contributor.advisorTeppan, Piret, juhendaja
dc.contributor.advisorSisekaitseakadeemia. Piirivalvekolledž
dc.contributor.authorBogdanov, Igor
dc.date.accessioned2017-07-07T08:51:49Z
dc.date.available2017-07-07T08:51:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1702
dc.descriptionSissejuhatus. ; 1. Tööga rahulolu. ; 1.1. Hoiaku mõiste. ; 1.2. Rahulolu ja töötasu. ; 2. Motivatsioon. ; 2.1. Motivatsiooni olemus. ; 2.2. Motivatsiooniteooriad. ; 2.2.1.Motivatsiooniteooriate ajalugu ; 2.2.2.Maslow vajaduste hierarhia ; 2.2.3.David McClellandi teooria ; 2.2.4.Frederick Herzbergi teooria ; 2.2.5.Protsessiteooriad ; 3. Piirivalveametnike tööga rahulolu ja töömotivatsiooni võimalused Luhamaa maanteepiiripunkti näitel. ; 3.1. Luhamaa maanteepiiripunkti iseloomustus. ; 3.2. Uuringu eesmärk, meetod ja valim. ; 3.3. Ankeedi tutvustus. ; 3.4. Uuringu tulemused. ; 4. Järeldused ja ettepanekud. ; 4.1. Järeldused. ; 4.2. Ettepanekud. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on uurida töötajate tööga rahulolu, motivatsiooni olemust, viia läbi töötajate hulgas tööga rahulolu ja motivatsiooni hindamise ankeetküsitlus ja jõuda välja ettepanekuteni, kuidas tõsta Luhamaa maanteepiiripunkti piirivalveametnike motivatsiooni. Töös on kasutatud andmekogumismeetodina kirjalikku küsitlust. Küsitlus viidi läbi Luhamaa maantepiiripunktis ajavahemikul 17.12.2007-17.01.2008. Antud ajavahemikul külastas lõputöö autor Luhamaa maanteepiiripunkti ja jagas laiali kokku 46 ankeetküsitlust, millest täidetud kujul tagastati 27, mis moodustas Luhamaa maanteepiiripunkti töötajate koguarvust 57%. Uuringust selgusid tähtsamad motivaatorid, milleks on lubadustest kinnipidamine, suurem töötasu ja kindlustunne.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectjuhtimineet_EE
dc.subjectpiirivalveet_EE
dc.subjectmotivatsioonet_EE
dc.subjectpiiripunktidet_EE
dc.subjecttöörahuloluet_EE
dc.titlePiirivalveametnike tööga rahulolu ja motivatsiooni tõstmise võimalused Luhamaa maanteepiiripunkti näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record