Show simple item record

dc.contributor.authorJakimainen, Martin
dc.contributor.otherTross, Jaan, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia, Päästekolledž
dc.date.accessioned2016-07-01T11:37:42Z
dc.date.available2016-07-01T11:37:42Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/165
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Elanikkonnakaitse ; 1.1. Elanikkonnakaitse ajalugu ja ülesanded ; 1.2. Elanikkonnakaitse Eestis ; 1.3. Sõda ja uus julgeolekukeskkond : 2. Päästeameti sobivus elanikkonnakaitse juhtivasutusena ; 2.1. Uuringu metodoloogia ja valim ; 2.2 Tulemuste analüüs ; 2.3. Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõte ; Summaryet_EE
dc.description.abstractVabariigi Valitsuse 2015-2019 tegevusprogrammis on ette nähtud elanikkonnakaitse rakkerühma algatamine, millega soovitakse tagada kodanike informeeritus riigikaitsest ja nende rollist selles ning rõhutatakse kodanikukaitse arendamist ja iga organisatsiooni teadlikkust oma rollist ja ülesannetest kriisiolukorras. Vabariigi Valitsuse otsuses elanikkonnakaitse rakkerühma moodustamisest on tõstatatud ka asutuste elanikkonnakaitsealaste ülesannete jaotuse väljatöötamine. Lõputöö eesmärgiks on analüüsida, kas Päästeamet sobib elanikkonnakaitset koordineerivaks juhtivasutuseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkodanikukaitseet_EE
dc.subjectsõjadet_EE
dc.subjectPäästeametet_EE
dc.titlePäästeamet kui elanikkonnakaitset koordineeriv juhtivasutuset_EE
dc.title.alternativeRescue Board as the leading coordinating institution of the civil protectionet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record