Show simple item record

dc.contributor.authorSultsing, Marko
dc.contributor.otherLuht, Kadi, juhendaja
dc.contributor.otherLaube, Tiina, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2017-06-20T07:50:28Z
dc.date.available2017-06-20T07:50:28Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1464
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Mobiilne töökoht ; 1.1. Töökoha ja töötamiskoha mõisted ; 1.2. Erinevad töökeskkonnad ; 1.3. Mobiilne töökoht ja seotud tehnoloogia ; 1.4. Mobiilne töö Päästeametis ; 2. Päästemeeskonna kasutatava paikse ja mobiilse töökoha erinevuste analüüs ja järeldused ; 2.1. Metoodika ; 2.2. Päästemeeskonna poolt arvutitöökoha kasutamist nõudvad töökohustused ja nende täitmiseks vajalikud rakendused ning seotud seadmed ; 2.3. Vajalike seadmete ja rakenduste olemasolu arvutitöökohas ; 2.4. Uuringu järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöös võrreldakse päästemeeskonna kasutatavaid arvutitöökohti töökohustuste võimalikkuse vaatenurgast. Eesmärk on välja selgitada, kas mobiilne töökoht võimaldab päästemeeskondade liikmetel täita töökohustusi samaväärselt kui paikne töökoht. Selleks kasutatakse uurimisstrateegiana juhtumiuuringut ning valimina eesmärgistatud valimit. Andmekogumismeetoditeks on dokumentide kogumine ja vaatlus. Andmeid analüüsitakse kvalitatiivse tekstianalüüsi meetodit kasutades. Uuringust selgub, et mobiilse töökohaga on võimalik täita enamikke meeskonnaliikmete töökohustusi. Selleks, et võimaldada sellega kõikide töökohustuste täitmist, toob autor välja ettepanekud mobiilsele töökohale ID-kaardi lugeja lisamiseks, Microsoft Office kontoritarkvara ning Google Chrome veebilehitseja paigaldamiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectinfo- ja kommunikatsioonitehnoloogiaet_EE
dc.subjectpäästeteenistusedet_EE
dc.subjecttöökohadet_EE
dc.subjecttöökeskkondet_EE
dc.titlePäästemeeskonna mobiilse ja paikse töökoha võrdluset_EE
dc.title.alternativeComparison of the mobile and stationary workplace of rescue teamset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record