Show simple item record

dc.contributor.authorKais, Tauno
dc.contributor.otherValk, Anne, juhendaja
dc.contributor.otherSuimets, Age, juhendaja
dc.date.accessioned2017-06-15T12:02:13Z
dc.date.available2017-06-15T12:02:13Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1442
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Riskijuhtimise olemus ; 1.1. Riski definitsioon ja riskide juhtimise eesmärk ; 1.2. Riskijuhtimise protsessi alused ; 1.3. Riskide tuvastamine ja hindamine ; 1.4. Riskide haldamine ja seire ; 2. Riskijuhtimine Päästeametis ; 2.1. Uurimuses kasutatud metoodika kirjeldus ; 2.2. Intervjuude ning kirjalike küsitluste kokkuvõte ; 2.3. Olemasoleva protsessi analüüs ning järeldused ; 2.4. Protsessimudel ja ettepanekud riskijuhtimise tõhustamiseks ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesoleva lõputöö eesmärgiks on selgitada välja Päästeameti olemasoleva riskijuhtimise protsessi kitsaskohad ja parendamise võimalused, millele tuginedes töötada välja rakendusettepanekud ning koostada vastav riskijuhtimise protsessimudel. Lõputöö uurimisprobleemiks on seega küsimus, milline oleks Päästeameti jaoks sobivaim riskijuhtimise protsessimudel.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectriskidet_EE
dc.subjectriskihalduset_EE
dc.subjectriskianalüüset_EE
dc.subjectriskimaanduset_EE
dc.subjectseireet_EE
dc.titleRiskijuhtimise protsess Päästeametis asutuse juhtimistegevusenaet_EE
dc.title.alternativeRisk management process as an institutional management action in Estonian Rescue Boardet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record