Show simple item record

dc.contributor.authorValgemäe, Ester
dc.contributor.otherPõllumäe, Sander, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Halduskolledž
dc.date.accessioned2017-05-31T08:13:43Z
dc.date.available2017-05-31T08:13:43Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1376
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Kohaliku omavalitsuse olemus ; 1.1.Kohaliku omavalitsuse funktsioonid ; 1.2.Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslik finantsgarantii ; 1.3.Kohalike omavalitsuste rahastamise süsteem ; 2.Tulumaks kohaliku omavalitsuse tuluallikana ; 2.1.Tulumaksu olemus ja osatähtsus kohaliku omavalitsuse tuluallikana ; 2.2.Kohalike omavlitsuste tulubaasi suurus ja üksikisiku ; 2.3.Kohalike omavalitsuste kogukulud ja tulumaksu laekumine ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö eesmärgiks on analüüsida, kas tulumaks tagab piisava ja küllaldase kohalike omavalitsuste ülesannete rahastamise majanduslanguse korral. Käesoleva töö eesmärgi täitmiseks ja hüpoteesi kontrollimiseks viiakse autori poolt läbi järgmised uurimisülesanded: - analüüsitakse kohalike omavalitsuste õiguslikke aluseid; - analüüsitakse kohalike omavalitsuste tulubaasi suurust ja üksikisiku tulumaksu osakaalu selles; - analüüsitakse valimisse valitud kohalike omavalitsuste kogukulu sh sotsiaalteenuste kulu ning tulumaksu laekumist; Uuringu läbiviimisel jõudis autor järeldusele, et hüpotees leidis kinnitust sest tulumaks ei taga piisavat ja küllaldast kohaliku omavalitsuse ülesannete rahastamist majanduslanguse korral. Leidis kinnitust, et tulumaks on olulisem kohalike omavalitsuste sissetuleku allikas, aga omavalitsus ise ei saa selle määrasid mõjutada. Samuti leidis kinnitust, et majanduslanguse korral suurenevad kohalike omavalitsuste kohustused inimeste ees, samal ajal kui tulumaksu laekumine hakkab vähenema.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkohalikud omavalitsusedet_EE
dc.subjectmaksudet_EE
dc.subjectmaksustamineet_EE
dc.subjecttulumakset_EE
dc.titleTulumaks kohaliku omavalitsuse tuluallikanaet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record