Show simple item record

dc.contributor.authorKravets, Triin
dc.contributor.otherKratovitš, Mairit, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Halduskolledž
dc.date.accessioned2017-05-25T07:17:10Z
dc.date.available2017-05-25T07:17:10Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1346
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Personali värbamine ; 1.1.Värbamise protsessid ; 1.2.Organisatsioonisisene värbamine ; 1.2.1.Organisatsioonisisese värbamise allikad ja meetodid ; 1.3.Organisatsiooniväline värbamine ; 1.3.1.Organisatsioonivälise värbamise allikad ja meetodid ; 2.Empiiriline uuring ; 2.1.Kaitseliit ning kaitseväelaste värbamine Kaitseliitu ; 2.2.Empiirilise uuringu protsess ja meetodid ; 2.3.Empiirilise uuringu tulemused ; 2.3.1.Ajavahemikul 01.03.2008 - 31.12.2008 kaitseväelaste värbamisest Kaitseliitu ; 2.3.2.Dokumendi analüüsi tulemused ; 2.3.3.Intervjuude tulemused ; 3.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractAntud lõputöö on koostatud Kaitseliidu näitel tõhustamaks koostööd värbamiskeskuse ja Kaitseliidu vahel kaitseväelaste värbamisel. Lõputöö tulemina esitab autor ettepanekud Kaitseliidu värbamisprotsessi ühtsete põhimõtete koostamiseks. Uurimistöö eesmärkideks seadis antud lõputöö autor anda ülevaade kaitseväelaste värbamisprotsessist, uurida, millised on võimalused efektiivse värbamisprotsessi rakendamiseks kaitseväe värbamiskeskuse ja Kaitseliidu vahel ning välja töötada värbamisprotsessi põhimõtted Kaitseliidu jaoks. Lõputöös andis autor teooriast ülevaate värbamisprotsessi, organisatsioonivälise ja organisatsioonisisese värbamise, meetodite ja allikate kohta, tutvustas Kaitseliitu kui organisatsiooni üldiselt ning tõi välja erisusi kaitseväelaste värbamisel esitatavate tingimuste osas. Uurimismeetoditena kasutas autor statistiliste andmete analüüsi, dokumendi analüüsi ning intervjuu läbiviimist. Lõputöö on aktuaalne, kuna kaitseväe värbamiskeskus alustas tööd 01.03.2008 ning seoses sellega muutus oluliselt kaitseväelaste värbamisprotsess Kaitseliidus.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectvärbamistestidet_EE
dc.subjectkaitsevägiet_EE
dc.subjectsõjaväelasedet_EE
dc.titleKaitseväelaste värbamisprotsessi ühtsete põhimõtete välja töötamine Kaitseliidu näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record