Show simple item record

dc.contributor.authorSaar, Kaido
dc.contributor.otherTeppan, Piret, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-05-11T10:59:54Z
dc.date.available2017-05-11T10:59:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1335
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Reklaam. ; 1.1. Reklaami mõju ja struktuur. ; 1.2. Reklaamitava kauba olemus ja imidž. ; 1.3. Reklaami levitamise kanalid. ; 2. Värbamine. ; 2.1. Tööandja imidži kujundamine. ; 2.2. Värbamisprotsess. ; 2.3. Töötajate soovituste kasutamine värbamisel. ; 2.4. Uue töötaja sisseelamine. ; 2.5. Politseiametnike värbamine. ; 3. Ida prefektuuri politseiametnike seas läbi viidud uurimus. ; 3.1. Uurimuse eesmärk ja meetodid. ; 3.2. Küsitluses osalenute iseloomustus. ; 3.3. Uurimistulemuste analüüs. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärgiks on tutvuda teguritega, mis mõjutavad inimesi politseiametnikuks hakkama, millised on erinevad värbamiskanalid ja kas oleks võimalik kasutada praeguste töötajate abi uute töötajate leidmisel ja elukutse propageerimisel. Lõputöö on jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses peatükis vaatleb autor reklaami olemust ja erinevaid reklaamikanaleid. Teises osas käsitleb autor värbamist ning tööandja maine kujundamist. Kolmandas osas kirjeldab autor läbi viidud uurimuse uurimismeetodeid ning tulemusi. Ida Prefektuuris läbi viidud uurimuse tulemuste põhjal võib väita, et kõige rohkem inimesi mõjutanud värbamiskanaliteks on tuttavate soovitused ja internetis leiduv värbamisinfo. Suur osa politseiametnikest on nõus vabatahtlikult kaasa aitama politseiametniku kutse propageerimisele.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectelukutsedet_EE
dc.subjectpropagandaet_EE
dc.subjectreklaamet_EE
dc.subjectreklaamikampaaniadet_EE
dc.subjectkuvandet_EE
dc.subjectpolitseiet_EE
dc.subjectpersonali värbamineet_EE
dc.titlePolitseiametniku kutse propageerimise võimaluste efektiivistamine Ida Prefektuuri näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record