Show simple item record

dc.contributor.authorAbram, Marit
dc.contributor.otherRoosve, Triin, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Halduskolledž
dc.date.accessioned2017-05-10T07:43:21Z
dc.date.available2017-05-10T07:43:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1329
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Välismaalsed Eesti Vabariigis ; 1.1.Eesti Vabriigis viibiva välismaalase seaduslikud viibimisalused ; 1.2.Tähtajalise elamisloa taotluse menetlus ; 1.3.Tähtajalise elamisloa andmisest keeldumine kui haldusakt ; 1.4.Haldusakti vaidlustamine ; 1.5.Elamisloa taotluse esitamise aluseks olevate asjaolude analüüs ; 2.Põhiseadusest tulenevate igaühe õigused ; 2.1.Põhiõiguse kaitse üldpõhimõtted ; 2.2.Põhiõiguste piiramine ; 2.2.1.Põhiõiguste tuvastamise põhiskeem. Kaitseala ; 2.2.2.Riive ; 2.2.3.Üldine tuvastusskeem ; 3.Tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise põhiseaduspärasus ; 3.1.Normikontroll ning keeldumise aluseks olevad õigusnormid ; 3.2.Formaalne põhiseaduspärasus ; 3.3.Materiaalne põhiseaduspärasus ; 3.3.1.Sobivus ; 3.3.2.Vajalikkus ; 3.3.3.Mõõdukus ; 3.4.Järeldused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöös on käsitletud seadusliku aluseta riigis viibivaid välismaalasi kui isikute gruppi, kelle põhiõigusi võidakse läbi avaliku võimu tegevuse piirata. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada, kas välismaalastele tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise aluseks olevad õigusnormid on põhiseaduspärased ehk kas koormavate haldusaktide seaduslik alus on põhiseaduspärane. Lõputöös kasutatud uurimismeetodiks on konkreetne normikontroll. Autor on analüüsinud tähtajalise elamisloa andmisest keelduvaid haldusakte ning nende andmisest tingitud kohtulahendeid. Põhiseaduspärasuse hindamisel on autor kasutanud Robert Alexy põhiseaduspärasuse kontrolli skeemi ning kontrolli käigus pööranud süvendatud tähelepanu seaduslikkuse, õigusselguse ning proportsionaalsuse põhimõttele.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectpõhiõigusedet_EE
dc.subjectvälismaalasedet_EE
dc.subjectõiguskaitseet_EE
dc.subjectelamisloadet_EE
dc.titlePikaajaliselt seadusliku aluseta riigis viibivale välismaalasele tätajalise elamisloa andmisest keeldumise puhul tekitatava põhiõiguste riive põhiseaduspärasuset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record