Show simple item record

dc.contributor.authorRosin, Toomas
dc.contributor.otherPiiskoppel, Tiit, juhendaja
dc.contributor.otherLuht, Kadi, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2017-04-18T10:35:31Z
dc.date.available2017-04-18T10:35:31Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1278
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Päästemeeskondade ülesanded õnnetusjuhtumitel ; 2.Äkksurmast elustamine ja selle edukus ; 2.1.Äkksurm ja elustamine ; 2.2.Elustamise edukus statistikas ; 3.Uurimismeetodid ; 4.Empiiriline uuring ; 4.1.Elustamine praktilisest küljest ; 4.2.Teoreetilised teadmised elustamisest ; 4.3.Koolituse korraldamine ; 5.Uuringu tulemused ja ettepanekud ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractPäästjad peavad enamustel sündmustel tegema kiireid otsuseid esmaabi valdkonnas, millest hilisemalt sõltub väga suuresti abi tulemus. Lõputöö eesmärk oli kaardistada millisel tasemel on Lõuna-Eesti Päästekeskuse päästemeeskondade meditsiinilised oskused, eelkõige elustamisoskused ning mida on vaja efektiivsemaks meditsiiniliseks teenindamiseks õnnetusjuhtumil. Kokkuvõtteks võib öelda, et efektiivseks tegutsemiseks elustamiskutsetel on vaja päästekeskustel kaaluda koostööd erakorralist meditsiiniabi osutava teenuse pakkujaga elustamise valdkonnas ning töö autor soovitab sarnase uuringu läbi viia kõigis päästekeskustes, et tuvastada riiklikul tasemel päästjate äkksurmast taaselustamise kompetents.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecterakorraline meditsiinet_EE
dc.subjectesmaabiet_EE
dc.subjectpäästeteenistusedet_EE
dc.subjectkiirabiet_EE
dc.subjectkoostööet_EE
dc.titleLõuna-Eesti päästemeeskondade elustamiseks vajalike oskuste analüüset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record