Show simple item record

dc.contributor.authorPeiponen, Anti
dc.contributor.otherDubolazov, Ivar, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-04-05T08:56:25Z
dc.date.available2017-04-05T08:56:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1238
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Turvalisuse tagamine kohaliku omavalitsuse tasandil. ; 1.1. Turvalisuspoliitika riiklikul tasandil ; 1.2. Turvalisuse ja kuritegevus olemus. ; 2. Kohalik omavalitsus - Tartu vald. ; 2.1. Kohalik omavalitsus - põhimõtted ja olemus. ; 2.2. Valla üldiseloomustus. ; 2.3. Asutussüsteem. ; 2.4. Ettevõtlus ja selle areng Tartu vallas. ; 2.5. Turvalisus Tartu vallas. 2.5.1.kogukonna keskne politseitöö ; 2.5.2.Kuritegevuse statistiline analüüs Tartu vallas 2007-2009 ; 3. Eraettevõtja roll ja panus turvalisuse tagamisel. ; 3.1. Eraettevõtja roll turvalisuse tagamisel. ; 3.2. Eraettevõtja panus turvalisuse tagamisse läbi kriminaalpreventsiooni. ; 3.2.1.Õigusrikkumist raskendavad abinõud ; 3.2.2.Vahelejäämisriski suurendavad abinõud ; 3.2.3.Õigusrikkumisest saadavat tulu vähendavad abinõud ; 3.2.4.Kuritegevuse ümberpaiknemine ; 4. Uurimistöö. ; 4.1. Uurimuse vajalikkuse põhjendus. ; 4.2. Uurimuse metoodika. ; 4.2.1.Uuringu läbiviimise metoodika ja valimi kirjeldus ; 4.3. Uurimistulemused ja nende analüüs. ; 4.4. Ettepanekud. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö uurimuse objektiks on eraettevõtjate roll ja panus turvalisuse tagamisel kohaliku omavalitsuse territooriumil ja aines on eraettevõtjad turvalisuse tagamisel. Eesmärgiga välja selgitada eraettevõtjate roll ja panus turvalisuse tagamisel kohaliku omavalitsuse territooriumil turvalisuse tagamisel. Eesmärgist lähtuvalt on töös püstitatud 2 hüpoteesi. Eraettevõtjad Tartu valla territooriumil: 1) Eraettevõtjad ei panusta vajalikul määral turvalisuse tagamisele Tartu valla territooriumil. 2) Eraettevõtjate roll kogukonna keskel turvalisuse tagamisel ei ole turvalisuse tagamiseks piisav. Hüpoteeside kontrollimiseks kasutas autor statistilist analüüsi ja struktureeritud anketeerimist. Uurimistöö on läbi viidud kahes etapis. Esimeses etapis kasutas autor kvantitatiivset uurimismeetodit teostades statistilist analüüsi registreeritud ja avastatud kuritegude kohta Tartu vallas aastatel 2007-2009. Teises etapis viis autor läbi Tartu valla ettevõtjatega struktureeritud anketeerimise.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectettevõtluset_EE
dc.subjectkohalikud omavalitsusedet_EE
dc.subjectturvalisuset_EE
dc.subjecteraettevõtluset_EE
dc.subjectjulgeolekupoliitikaet_EE
dc.titleEraettevõtjate roll ja panus turvalisuse loomisel Tartu valla territooriumilet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record