Show simple item record

dc.contributor.authorMuld, Tarmo
dc.contributor.otherKiviste, Jaak, juhendaja
dc.contributor.otherVanaisak, Ülle, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-04-05T08:50:27Z
dc.date.available2017-04-05T08:50:27Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1237
dc.descriptionSissejuhatus. ; 1. Sissejuhatus masside juhtimise taktikasse. ; 1.1. Rahvamassi kontroll süüteomenetuslike meetmete abil. ;1.2.Rahvamassi kontroll süüteomenetluslike meetmete abil ; 1.2.1.Kinnipidamistaktika mõjusus ja karistus ; 1.2.2.Ennetustöö ; 2. Nõuded isiku kinnipidamisele ja tõendamisele. ; 2.1. Isiku kinnipidamise seaduslikud alused. 2.1.1.Isiku kinnipidamine süteomenetluses ; 2.1.2.Tõendi sisule esitatavad nõuded ; 2.1.3.Massirahutuse süüteod. Karistusseadustik (KarS) ; 2.1.4.Kriminaalmenetlusseadustikus esitatud nõuded isiku kinnipidamisele (KrMS) ; 2.1.5.Väärteomenetluse seadustik (VTMS) ; 2.1.6.Avaliku koosoleku seadus (Av KS) ; 2.1.7.Politsei ja piirivalveseadus sätestatud nõuded isiku kinnipidamisele; 2.2. Kokkuvõte nõuetest politseile avalikul üritusel isiku kinnipidamisele. ; 3. Empiirilise uuringu läbiviimine. ; 3.1. Uurimistöö olemus. ; 3.2. 2007 aasta aprillirahutused. 3.2.1.2007 aprillirahutustes korda rikkunud isikute süütegude tõendamine ; 3.2.2.2007 aasta massirahutuse käigus süütegude uurimisel ilmnenud suuremad probleemid ; 3.2.3.Massirahutustel kinnipeetud isikute süütegude tõendamine ja süütegude kvaliteetne menetlemine ; 3.2.4.Kiirreageerimisüksuste taktikaliste ettevalmistuse puudumine ; 3.3. Kiirreageerimisüksuste taktikalise ettevalmistamise parendamine. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractKäesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada kiirreageerijate taktikalised võimalused massirahutusel süüteo sooritanud isiku kinnipidamiseks ja tema süüteo tõendamiseks. Suurimaks probleemiks on see, et isikute kinnipidamine massilise korratuse käigus ja nende süütegude tõendamine ei ole piisavalt efektiivne. Töö teoreetilises osas on kirjeldatud erineva väljaõppega politseiametnike võimekust massirahutustel sekkumiseks. Samuti on antud ülevaade erinevatest meetoditest, kuidas isikute kinnipidamist massilise korratuse käigus teostab tavapolitseinik, tugiüksuse politseinik ja politseinik-kiirreageerija. Töö teoreetilises osas toetutakse autoritele Saar, Kiviste, Almosen ning kasutatakse politseialast uurimust. Töö uurimuslik osa toetub kvalitatiivsele uurimismeetodile. Uurimistöö meetodina kasutati intervjueerimist ja taktika analüüsi. Valimi moodustasid politsei-uurijad, kes tegelesid 2007. aasta aprillisündmuste süüteo sooritanud isikute süütegude tõendamisega. Uurijatelt uuriti nende kokkupuudet kiirreageerimisüksuse tööga. Samuti sooviti teada, kuidas võiks edaspidi paremini tegutseda isikute kinnipidamise käigus nende süütegude tõendamisel. Veel küsiti uurimuse käigus kuidas ja milliseid tõendeid oleks võimalik ja vajalik massirahutusel kinnipeetud isikute süütegude tõendamisel kasutada. Taktika analüüsi käigus uuriti kiirreageerijate taktikat mis tõestas, et isikute kinnipidamise taktika vajab täiendamist.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkaristusõiguset_EE
dc.subjectkriminaalmenetluset_EE
dc.subjectmeeleavaldusedet_EE
dc.subjectpolitseitaktikaet_EE
dc.subjectvahistamineet_EE
dc.subjectasitõendidet_EE
dc.subjectrahutusedet_EE
dc.subjectväärteomenetluset_EE
dc.titleIsikute kinnipidamine massilise korratuse käiguset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record