Show simple item record

dc.contributor.authorLääts, Argo
dc.contributor.otherVanaisak, Ülle, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-04-05T08:45:25Z
dc.date.available2017-04-05T08:45:25Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1236
dc.descriptionSissejuhatus. ; 1. Väärteomenetluse põhiaspektid. ; 1.1. Väärteomenetluse olemus ja koht Eesti õiguses. ; 1.2. Kohtuvälise menetleja ülesanded väärteomenetluses. ; 1.3. Väärteomenetluse liigid. ; 1.3.1.Hoiatusmenetlus ; 1.3.2.Kiirmeneltus ; 1.3.3.Üldmenetlus ; 1.4. Karistuse määramise alused. ; 1.5. Väärteomenetluse lõpetamine. ; 2. Kaebemenetluse maakohtus. ; 2.1. Kohtulik eelmenetlus. ; 2.2. Kaebuse kohtulik arutamine maakohtus. ; 2.2.1.Kaebuse lahendamisel otsustavad küsimused ; 2.2.2.Maakohtu lahendid kaebuse lahendamisel ; 3. Lõputöö empiiriline osa. ; 3.1. Uurimismeetodi valik ja valimi kirjeldus. ; 3.2. Väärteomaterjalide statistiline analüüs. ; 3.3. Väärteomaterjalide ja kohtulahendite analüüs. ; 3.3.1.Kohtuvälise menetleja poolt koostatud väärteomaterjalide analüüs ; 3.3.2.Kohtus tuvastatud asjaolude ja kohtulahendite analüüs ; 3.4. Küsitluse analüüs. ; 3.5. Autoripoolsed järeldused ja ettepanekud. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö uurimuse objektiks on väärteomenetlus ning aines on kohtuvälise menetleja esialgsete otsuste menetlemine maakohtus eesmärgiga välja selgitada, kui palju esialgseid Tartu Politseijaoskonna kui kohtuvälise menetleja poolt koostatud esialgseid otsuseid jääb kohtumenetluses jõusse ning palju muudetakse ja mis on muutmiste põhjus. Eesmärgist lähtuvalt on töös püstitatud kolm hüpoteesi. Kohtuvälise menetleja otsuste tühistamise ja/või muutmise põhjuseks kohtus on: 1) kohtuvälise menetleja poolt menetlusnormide rikkumine; 2) kohtuvälise menetleja poolt materiaalõiguse ebaõige kohaldamine; 3) kohtuvälise menetleja poolt karistamise aluste eiramine.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectmenetlusõiguset_EE
dc.subjectkaebusedet_EE
dc.subjectkaristamineet_EE
dc.subjectväärteomenetluset_EE
dc.titleKohtuvälise menetleja otsusele esitatud kaevuste menetlemine maakohtus Tartu Politseijaoskonna ja Tartu Maakohtu näitelet_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record