Show simple item record

dc.contributor.authorAljas, Siim
dc.contributor.otherVanaisak, Ülle, juhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Politsei- ja Piirivalvekolledž
dc.date.accessioned2017-04-05T08:04:21Z
dc.date.available2017-04-05T08:04:21Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1233
dc.descriptionSissejuhatus ; 1. Väärteo olemus Eesti karistusõiguses. ; 1.1. Väärteomenetluse liigid. ; 1.2. Karistamine väärteoe toimepanemise eest. ; 1.3. Enamlevinud väärteokoosseisud, mida menetleb Põhja prefektuuri korrakaitseosakonna liiklusmenetluse talitus. ; 1.4. Kohtuvälise menetleja otsuse peale kaebuse esitamise protsess. ; 2. Uuring. ; 2.1. Valimi ja uurimismeetodite kirjeldus. ; 2.2. Dokumendivaatluse tulemused. ; 2.3. Ekspertintervjuude tulemused. ; 2.4. Autori järeldused ja ettepanekud läbiviidud uuringus saadud tulemustele. ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractLõputöö eesmärk on käsitleda kohtuvälise menetleja poolt koostatud väärteoasjades tehtud otsuste peale esitatud kaebuste temaatikat, eesmärgiga analüüsida kui palju politsei poolt väärteomenetluses koostatud otsuseid jääb jõusse ning kui palju kohtus muudetakse. Millised on peamised vead, miks politsei poolt väärteomenetluses koostatud otsuseid kohtus muudetakse või tühistatakse. Töös on püstitatud kolm hüpoteesi: Kohtule esitatakse kaebusi kõige enam sellistele väärteootsustele, mille eest on kohtuväline menetleja rakendanud põhi- või lisakaristusena juhtimisõiguse äravõtmist; Kohtuvälise menetleja poolt koostatud väärteomaterjalide halb kvaliteet on põhjuseks, miks väärteootsuseid kohtus muudetakse (tühistatakse); Kohtuvälise menetleja poolt määratud otsustele esitatakse kaebusi seetõttu, et kohtuväline menetleja ei ole rahatrahvi määramisel arvestanud karistamise põhimõtteid.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectkaebusedet_EE
dc.subjectkaristamineet_EE
dc.subjectkaristusõiguset_EE
dc.subjectväärteodet_EE
dc.subjectavalik kordet_EE
dc.subjectkohtudet_EE
dc.subjectväärteomenetluset_EE
dc.titlePõhja Politseiprefektuuri Korrakaitseosakonna liiklusmenetluse talituse väärteootsustele esitatud kaebuste menetlemine maakohtuset_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record