Now showing items 1-1 of 1

    • Sisekoolitussüsteem piirivalves ja selle rakendamine 

      Reimaa, Andrus (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Lõputöö uurimisobjektiks on Eesti piirivalve sisekoolitussüsteem. Uurimisaineks on: sisekoolitussüsteemi hetkeseis ja piirivalveametnike rahulolu sisekoolitussüsteemiga. Lõputöö eesmärk on välja selgitada senine Eesti ...