Now showing items 1-1 of 1

    • Julgeolek ja integreeritud piirihaldus Narva piiripunktide näitel 

      Neider-Veerme, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Uurimistöö probleem: milline on sisejulgeoleku struktuuride, sealhulgas piirivalve roll julgeoleku tagamisel? Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada sisejulgeoleku struktuuride roll Euroopa julgeoleku tagamisel, eraldi ...