Now showing items 1-1 of 1

    • Piirivalve jäljekoerte areng ja tulemuste analüüs 

      Radala, Rene (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Lõputöö probleemiks on : kuidas on erinevad faktorid mõjutanud piirivalve jäljekoerte taset ja kas seda on võimalik tõsta? Töö eesmärgiks on saada vastus koeramaterjali hankimise ja nende omadustest tulenevate koolitusvõtete ...