Now showing items 1-1 of 1

    • Piirivalveametnike käitumisnormide kujundamisest Eesti piirivalves 

      Viiol, Rein (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Uurimustöö seisnes piirivalveametnike käitumisreeglite kujundamise uurimises. Autor uuris millistele alustele üldse saavad vastavad käitumisreeglid tugineda ja kuidas on need alused seadusandlusega paika pandud. Uurimistöö ...