Now showing items 1-1 of 1

    • Otsingu- ja päästetööde rakendamine Kuressaare piirivalvekordonis 

      Nuut, Tanel (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Töös käsitletakse Kuressaare piirivalvekordoni vastutusalas toimunud otsingu- ja päästetöid, analüüsitakse reaalselt toimunud sündmusi ja statistikat. Uurimisaine – päästeüksuste tegevus, -võimekus. Töö eesmärgiks on ...