Show simple item record

dc.contributor.advisorSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.contributor.authorVernik, Toomas
dc.contributor.otherBelyaeva, Diana, juhendaja
dc.contributor.otherTammepuu, Ants, kaasjuhendaja
dc.date.accessioned2017-02-08T08:53:34Z
dc.date.available2017-02-08T08:53:34Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1038
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.KOV iseloomustus ; 1.1.Rahvastik ; 1.2.Valla arengukava ; 1.2.1.Arenenud infrastruktuuriga elu- ja puhkekeskkond ; 1.2.2.Sotsiaalsfäär ja haridus ; 1.2.3.Ettevõtlusvõrgustik ja vabaaja veetmise võimalused ; 2.Viis põhiteenust mida peab KOV tagama ; 2.1.Kaugküttesüsteemi toimimine ; 2.2.Valla teede ja linnatänavate korrashoiu toimimine ; 2.3.Veevarustuse ja kanalisatsiooni, sealhulgas reoveepuhastite toimimine ; 2.3.1.Kohtla asula ühisveevärk (Juurdeveo tn. puurkaev) ; 2.3.2.Kohtla-Nõmme asula ühisveevärk (Kreuksi tn. puurkaev). ; 2.3.3.Kanalisatsioon ; 2.4.Jäätmehoolduse toimimine ; 2.5.Valla- või linnasisese ühistranspordi toimimine ; 3.Hädaolikorrad ja riskide määratlus ; 3.1.Raudtee ; 3.1.1.Kolmandate isikute viibimine jaama territooriumil ; 3.1.2.Veeremi mahaminek jaamas või jaamavahel ; 3.1.3.Kokkupõrge jaamas või jaamavahel ; 3.1.4.Kokkupõrked raudteeülesõidukohtadel ; 3.1.5.Veeremi tulekahju jaamas või jaamavahel ; 3.1.6.Riskiklassi määramine ; 3.2.Kohtla-Järve tööstus ; 3.2.1.Riskiklassi määramine ; 3.3.Vanad tööstushooned, kaevandused ; 3.3.1.Riskiklassi määramine ; 3.4.Transpordivahendite avariid ; 3.4.1.Riskiklassi määramine ; 3.5.Ulatuslik maapinna, pinnaveekogu või põhjavee reostus sisemaal ; 3.5.1.Ulatuslik maapinna reostus ; 3.5.2.Ulatuslik pinnaveekogu reostus ; 3.5.3.Ulatuslik põhjavee reostus ; 3.5.4.Õnnetus suurõnnetuse ohuga ettevõttes ; 3.5.5.Õnnetus kemikaalide transpordil ; 3.5.6.Riskiklassi määramine ; 3.6.Ilmastikust tingitud hädaolukorrad ; 3.6.1.Erakordselt külm ilm ; 3.6.2.Riskiklassi määramine ; 3.6.3.Erakordselt kuum ilm ; 3.6.4.Riskiklassi määramine ; 3.6.5.Torm ; 3.6.6.Riskiklassi määramine ; 3.7.Elektri- ja sidekatkestus ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTöö eesmärk - kaardistada valla võimekus tagada viis põhiteenust ja valda tabada võivad hädaolukorrad ning teostada esmane toimepidevuse riskianalüüs elutähtsa teenuse osutamise osalist või täielikku katkestust põhjustavatest ohtudest. Käesolev lõputöö koosneb mõistete selgitustest, sissejuhatusest, kolmest alapunktist, kokkuvõttest, venekeelsest kokkuvõttest ja neljast lisast. Antud tööd saab Kohtla-Nõmme vald kasutada oma valla toimepidevuse riskianalüüsi täiendamisel, samuti on võimalik neid andmeid kasutada regionaalses kriisireguleerimise plaanis. Töö käigus kaardistas autor koostöös valla esindajatega esmased erinevad ressursivõimekused, mida saab vald kasutada hädaolukordade lahendamiseks.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjecthädaolukorradet_EE
dc.subjectkohalikud omavalitsusedet_EE
dc.subjectriskianalüüset_EE
dc.titleHädaolukorra ja toimepidevuse riskianalüüsi korraldus KOV tasandil (Kohtla-Nõmme vallavalitsuse näitel)et_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record