Show simple item record

dc.contributor.authorSikk, Tõnno
dc.contributor.otherRandoja, Peeter, juhendaja
dc.contributor.otherFrischer, Aleksandr, kaasjuhendaja
dc.contributor.otherSisekaitseakadeemia. Päästekolledž
dc.date.accessioned2017-02-08T06:57:16Z
dc.date.available2017-02-08T06:57:16Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/1032
dc.descriptionSissejuhatus ; 1.Pärnu Haigla lühikirjeldus ja ülevaade haigla sisevesikutest ; 1.1.SA Pärnu Haigla lühikirjeldus ja tuleohutusalane seisukord ; 1.2.Sprinklersüsteemi kirjeldus ja ülevaade SA Pärnu Haigla süsteemist ; 1.3.Sisevesikute kirjeldus ja ülevaade SA Pärnu Haigla sisevesikutest ; 2.hargnemiste taktikalised võimalused ; 2.1.Hargnemine tuletõrjeliftiga, kasutades hoones olevaid sisevesikuid ; 2.2.Hargnemine trepikoja kaudu, kasutades hoones olevaid sisevesikuid ; 2.3.Hargnemine trepikoja kaudu, kasutamata hoones olevaid sisevesikuid ; 2.4.Hargnemine väljapool hoonet ; 2.5.Vesivarustuse ülesehitus, kasutades hargnemistel hoones olevaid sisevesikuid ; 3.Hargnemiste testimine ; 3.1.Harjutusete kirjeldused ; 3.2.Hargnemiste ajalised võrdlused ; Kokkuvõteet_EE
dc.description.abstractTulekustutustööde tüüptoimingute all on eelkõige kirjeldatud võimalusi, kasutamaks hargnemistel hoones olevaid sisevesikuid. Töös esineb ka sisevesikute kasutamisel hargnemisel vajamineva vesivarustuse kirjeldus. Kirjeldatud on sprinklersüsteemi ja sisevesikute iseärasusi, mida tuleb nende kasutamisel jälgida. Lõputöö üldeesmärgiks on tõestada hoones olevate sisevesikute kasutamisel tekkivaid eeliseid teiste hargnemiste ees. Eesmärgi saavutamiseks on autor esitanud kaks uurimisküsimust: - kas ja millised eelised on sisevesikute kasutamisel hargnemistel teiste hargnemiste ees? - milline hargnemine on kõige efektiivsem? Uurimismeetoditena on töös kasutatud katseid, milles osalesid Pärnu päästekomando kõik valverühmad. Lõputöö eesmärk sai täidetud. Töö käigus selgus, et sisevesikute kasutamine hargnemisel on efektiivne ja omab mitmeid eeliseid teiste hargnemiste ees. Peamisteks eelisteks on väiksem ajakulu ja vähene varustuse hulk. Antud lõputööd võiks kasutada tüüptoimingute väljatöötamisel hoonetele, kus asuvad sisevesikud ja sprinkelrsüsteem ning sisevesikutega tehtavate hargnemiste tutvustamiseks Päästekolledži üliõpilastele.et_EE
dc.language.isootheret_EE
dc.publisherSisekaitseakadeemiaet_EE
dc.subjectsisevesikudet_EE
dc.subjectsprinkleridet_EE
dc.titleTulekustutstööde tüüptoimingud kasutades hoones olevaid tuletõrje sisevesikuid (SA Pärnu Haigla näitel)et_EE
dc.typeThesiset_EE


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record