Now showing items 1-2 of 2

  • Maksuvõlg saneerimismenetluses 

   Orav, Sirle (Sisekaitseakadeemia, 2010)
   Teema on aktuaalne, sest praeguses majanduslanguse olukorras kasutab üha rohkem ettevõtteid saneerimise võimalusi, sealhulgas on neil tekkinud ka maksuvõlad, mida on vaja ümber kujundada. Autorile teadaolevalt on maksuvõla ...
  • Saneerimise rakenduslikud probleemid ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel 

   Ander, Olivia (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Töö eesmärk on selgitada välja saneerimise rakenduslikud probleemid ettevõtte jätkusuutlikkuse ehk ettevõtte ellujäämisvõime tagamisel. Lõputöös kasutatakse uurimismeetodina kvalitatiivset meetodit- dokumentide analüüsi ...