Now showing items 1-2 of 2

  • Tulekahjudega kaasnevate kahjude analüüs puitu töötlevate ettevõtete näitel 

   Juur, Raul (Sisekaitseakadeemia, 2019)
   Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada missugused otsesed ja kaudsed kahjud tekivad puitu töötlevate hoonete tulekahjude käigus. Töös kasutatakse kvalitatiivset andmekogumismeetodit ning andmete kogumiseks viis autor läbi ...
  • Varude controlling puidutööstuse ettevõtte näitel 

   Betlem, Helen (Sisekaitseakadeemia, 2016)
   Lõputöö eesmärgiks on selgitada varude controllingut puidutööstuse ettevõtte näitel. Teema uudsuseks on ettevõtte juhtkonnale võimaluse loomine hindamaks varude controllingu mõju ettevõtte majandustulemusele ja maksuarvestusele