Now showing items 1-1 of 1

    • Puidu impordi litsentseerimissüsteemi rakendamine Eestis 

      Kaaristo, Daisi (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Töö aluseks on FLEGT litsentseerimissüsteem, mis kooskõlas Euroopa Liidu puidumäärusega püüab võidelda ülemaailmse ebaseadusliku metsaraie ja selle tulemusena saadud väärispuidust toodetega kauplemise vastu. Lõputöö ...