Now showing items 1-1 of 1

    • Uute psühhoaktiivsete ainete narkoturule jõudmise tõkestamine 

      Porn, Jaanika (Sisekaitseakadeemia, 2015)
      Magistritöö eesmärk on luua ettepanekud, millega muuta ja täiendada õigusakte ning narkokuritegevuse vastase võitlusega seotud organisatsioonide strateegiaid. Käesolev magistritöö on juhtumi uuring. Teoreetilises osas ...