Now showing items 1-1 of 1

    • CITES kaupade ekspertiisiks määramise probleemid 

      Leitaru, Alar (Sisekaitseakadeemia, 2008)
      Töö eesmärgiks on: 1) Uurida, kas Eesti tollil on õiguslik alus muuta praegu kehtivat CITES liikide määramise süsteemi. 2) Teha kindlaks praeguse CITES liikide määramise süsteemi otstarbekus (arvestatdes kulu- ning ...