Now showing items 1-2 of 2

  • Sunnivahendite kasutamine ning nende fikseerimine Põhja prefektuuri näitel 

   Pärila, Pirko (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Käesoleva töö eesmärgiks on teadvustada ja uurida politseiametnike külmrelvade, erivahendite ja sunni kasutamise seotud probleeme lähtuvalt Politsei- ja piirivalve-, Haldusmenetluse-, ja Korrakaitseseadusest. Eesmärk on ...
  • Tule- ja uppumisõnnetuste ennetus 

   Luht, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2014)
   Õpik aitab selgitada õnnetuse toimemehhanismi, riskikäitumise muutmise ning turvalisema ja ohutuma elukeskkonna loomise põhimõtteid. Õpik keskendub ennetustöö põhimõtetele ega anna konkreetseid teadmisi tule-, vee- ega ...