Now showing items 1-3 of 3

  • Identiteedivarguse võimalused ja tagajärjed Eesti näitel 

   Kase, Kadi (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Lõputöö eesmärgiks on uurida erinevad identiteedivarguste skeeme ning põhjused, mis on rikkumise võimalikuks teinud, miks langeb üha enam inimesi Eestis identiteedivarguste ohvriks.
  • Identiteedivargused 

   Drenkhan, Daivi (Sisekaitseakadeemia, 2012)
   Töö põhieesmärk on anda ülevaade identiteedivarguste iseärasustest, keskendudes esmajoones kannatanutele põhjustatud kahju väljaselgitamisele ja hindamisele. Töö koosneb kahest peatükist, millest üks on teoreetiline ja ...
  • Küberkiusamine. Õigusliku kaitse võimalused karistus- ja tsiviilõiguse kaudu 

   Sepp, Andero (Sisekaitseakadeemia, 2013)
   Käesoleva lõputöö eesmärgiks oli tuua välja küberkiusamise karistus- ja tsiviilõiguslik regulatsiooni, analüüsida küberkiusamisega seotud juhtumeid ning koostada ettepanekud politseitöö parendamiseks küberkiusamise vastu ...